Prynu Lleol Powys

Ymgyrch #PrynuLleolPowysPrynu Lleol Powys logo

Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle'n bosibl fel rhan o ymgyrch newydd sy'n cael ei lansio gan y cyngor sir.

Nod yr ymgyrch yw rhoi hwb i'r economi lleol a helpu'r sir i wella ar ôl llacio cyfyngiadau Covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae pawb ar draws y sir wedi teimlo effaith pandemig Covid-19 gyda busnesau lleol un ai'n gorfod cau neu'n newid eu ffordd o weithio.

"Rydym yn annog ac yn gofyn i drigolion brynu'n lleol nawr ac yn y dyfodol lle'n bosibl, i helpu ein busnesau lleol a helpu'r sir i ffynnu'n economaidd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu