SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Newidiadau i Barcio Ceir yng Nghanol Trefi

Highstreet

30 Mehefin 2020

Highstreet Mae Cyngor Sir Powys a'r Cynghorau Trefi wedi bod yn cydweithio i weithredu mesurau priodol i gadw pellter diogel fel y bydd siopau'r stryd fawr ac ardaloedd siopa yn y sir yn ail-agor. 

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Mae agwedd hyblyg yn hanfodol, gyda'r angen i ystyried y sefyllfaoedd a gofynion amrywiol ym mhob un o'n trefi fel y bydd y cyfyngiadau'r cloi mawr yn cael eu hymlacio, gydag ymwelwyr i ganol ein trefi yn cynyddu a nifer o fusnesau yn gorfod gweithredu'n wahanol.

"Mae'n anochel y bydd ychydig o barcio ar y stryd yn gorfod cael ei aberthu am y tro i ddarparu'n ddiogel ar gyfer siopwyr, ac yn bwysicaf oll i ganiatáu i fusnesau weithredu'n ddiogel o fewn canllawiau presennol y llywodraeth.

"Rydym eisiau helpu ein trefi trwy'r amseroedd anodd hyn ac fe fyddwn, felly, yn darparu ar gyfer o leiaf hanner o unrhyw fannau parcio na chaiff eu defnyddio yn ein hardaloedd siopa o fewn ein meysydd parcio oddi ar y stryd, gyda'r awr gyntaf am ddim. Bydd y gostyngiad hwn yn cael ei adolygu fel y byddwn yn symud trwy'r cam adferiad.

"Roedd nifer o'n Prif Strydoedd Siopa mewn cyflwr o ddirywiad cyn y pandemig hwn, felly byddai agor y siopau a dyheu, yn syml, am ddychwelyd at y sefyllfa yn union fel yr oedd o'r blaen, heb edrych ar opsiynau eraill a allai gyflwyno gwelliannau i fusnesau lleol a helpu ein Prif Strydoedd Siopa i ffynnu, yn anfaddeuol.

"Mae nifer o'n trigolion wedi dechrau a chynyddu eu gweithgareddau cerdded a seiclo yn ystod cyfnod y cloi mawr, ac rydym eisiau adeiladu ar hyn, gan barhau i gefnogi eu llesiant a gweithio tuag at amgylchedd glanach a gwyrddach i'n trefi, a lleihau'r angen am gymaint o deithiau byrion mewn ceir i mewn i'n trefi ac o'u hamgylch.

"Er bod mesurau diogelwch dros dro yn bwysig iawn yn y tymor byr, a bod angen rheoli'r materion ac effeithiau cysylltiedig yn gywir, dylai ein prif ffocws fod yn troi at fachu'r cyfle hwn i wneud gwelliannau sy'n cefnogi golygfa well i'n strydoedd, sef diwylliant arddull caffis, gan roi pob cyfle i ganol ein trefi i ffynnu yn y dyfodol." 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu