SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymerwch rhan - Prynu Lleol Powys

Nod ymgyrch #PrynuLleolPowysCyngor Sir Powys fydd hyrwyddo:

  • y siopau traddodiadol sydd i'w gweld ar ein stryd fawr neu'r cymunedau llai o faint sydd un ai ar agor nawr neu a fydd yn agor wrth i'r cyfyngiadau ddechrau llacio;
  • busnesau sydd â phresenoldeb ar-lein neu wefan fel bod cwsmeriaid yn gallu archebu nwyddau a fydd un ai'n cyrraedd stepen y drws neu bydd modd eu casglu yn ystod y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Addewid #PrynuLleolPowys

Rwy'n addo :

Bwyta, Yfed, Siopa a Mwynhau'n Lleol

Trwy gefnogi'r busnesau lleol sy'n fy nghefnogi i a fy nghymuned

 

I fod yn rhan o'r ymgyrch hwn, rydym yn gofyn i drigolion Powys rannu a hoffi'r negeseuon #PrynuLleolPowysar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram ac i ddefnyddio'r hashnod wrth rannu eu cynnwys eu hunain ar-lein am fusnesau lleol. 

Gallant hyd yn oed rhoi gwybod i ni pam fod cefnogi busnesau lleol yn bwysig iddyn nhw - anfonwch lun ac ychydig o linellau at comms@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu