Gwahodd cynghorau i gyfarfod rhithwir

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

1 Gorffennaf 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicMae cynghorau tref a chymuned ar draws Powys wedi cael eu gwahodd i gyfarfod rhithwir gyda'r cyngor sir i drafod pa gamau sydd eu hangen i ddod dros y pandemig Coronafeirws.

Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi gwahodd cadeiryddion a chlercod pob cyngor tref a chymuned i gyfarfod fis nesaf i drafod rôl y cynghorau hyn yn y cynlluniau gwella.

"Mae COVID-19 wedi cael effaith andwyol ar y sir dros y tri mis diwethaf a bydd angen cydlynu'r gwaith o reoli'r mesurau gwella, " dywedodd.

"Fel y cyngor sir, mae'r pandemig wedi effeithio'n ddrwg ar incwm nifer o gynghorau tref a chymuned gyda chostau ymateb i'r clefyd yn creu baich newydd.  'Does dim dwywaith y bydd yn cymryd amser hir i wella o COVID-19.

"Credwn fod rhaid cael ymateb sir gyfan i'r pandemig ac rwy'n gwahodd cynghorau tref a chymuned i gyfarfod rhithwir ar 15 Gorffennaf i ddechrau ar y broses."

Cynhelir y cyfarfod ar-lein dros Microsoft Teams ar 15 Gorffennaf am 6pm.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu