Cais i ymwelwyr i fod yn ofalus

Image of the countryside

8 Gorffennaf 2020

Image of the countrysideMae ymwelwyr i Bowys wedi cael eu hannog i fod yn gyfrifol pan fyddant yn ymweld â'r sir ar ôl i Lywodraeth Cymru llacio'r cyfyngiadau teithio.

Ddydd Gwener, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford y byddai'r gofyn i aros yn lleol yn cael ei ddileu o heddiw (6 Gorffennaf) fel rhan o'r newidiadau i lacio'r cyfyngiadau Coronafeirws.

"Rydym yn falch iawn o groesawu ymwelwyr yn ôl i Bowys hyd yn oed os yw hynny am ddiwrnod yn unig yn y lle cyntaf yn dilyn llacio'r cyfyngiadau.  Fodd bynnag, mae'r Coronafeirws yn dal i fod gyda ni ac rydym yn gofyn i bawb i gadw pellter cymdeithasol, i ddilyn y cod cefn gwlad ac i barchu eraill," dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet dros Gefn Gwlad. 

"Er bod y sir yn araf yn dechrau mynd yn ôl i normal, nid ydym yna eto, ac mae'n rhaid i ni wneud popeth y gallwn i osgoi lledaenu'r Coronafeirws.  Mae cadw pellter cymdeithasol a hylendid yr un mor bwysig nawr ag yr oeddent ym mis Mawrth.

"Rydym yn gofyn i'r rhai sy'n bwriadu ymweld y penwythnos nesaf ac yn ystod yr wythnosau nesaf i gynllunio ymlaen, gwnewch yn siwr bod y maes parcio ry'ch chi'n bwriadu defnyddio ar agor, mae nifer o doiledau ar gau ac nid yw pob busnes wedi ail-agor.   

"Dylai ymwelwyr ddilyn y cod cefn gwlad a chofiwch y gall preswylwyr yma fod yn agored i niwed neu'n gwarchod rhywun sy'n agored i niwed.  Byddwch yn ystyriol o eraill a chofiwch os yw'r ardal ry'ch chi'n ymweld â hi yn teimlo'n rhy brysur, yna mae'n debyg ei bod yn rhy brysur. 

"Dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth, mae'n rhaid i ni wneud popeth y gallwn i atal achos pellach.  Mae Powys yn sir fendigedig ac os gwnawn weithio gyda'n gilydd, gallwn ni gyd ei mwynhau," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu