Digwyddiad gyrfaoedd rhithwir ar gyfer y diwydiant adeiladu i ddisgyblion ysgol uwchradd

Image of people taking part in virtual careers event

9 Gorffennaf 2020

Image of people taking part in virtual careers eventMae disgyblion o ysgol uwchradd yng ngogledd Powys wedi cymryd rhan mewn digwyddiad gyrfaoedd rhithwir, yn dysgu am weithio yn y diwydiant adeiladu.

Bu disgyblion blynyddoedd 10, 11, 12 ac 13 Ysgol Uwchradd y Trallwng yn cymryd rhan yn y digwyddiad gyrfaoedd wedi'i drefnu gan Pave Aways y mis diwethaf (23 Mehefin).

Trefnwyd y digwyddiad gan y cwmni sydd wedi'i lleoli yn Knockin, fel un o'i brosiectau sy'n elwa'r gymuned wrth iddyn nhw gwblhau'r gwaith ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru newydd ar ran Cyngor Sir Powys.

Mae'r adeilad newydd yn cael ei adeiladu fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif sy'n cael ei ariannu ar y cyd gan y cyngor a Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r digwyddiad rhithwir diwrnod cyfan, bu'r disgyblion yn darganfod am y rolau amrywiol sydd ar gael yn y diwydiant yn ogystal a'r cymwysterau a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnynt.

Bu'r disgyblion hefyd yn dysgu am brentisiaethau, profiad gwaith a chyfleoedd mentora sydd ar gael gan Pave Aways.  Roedd y disgyblion hefyd wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau ffug gyda staff Pave Aways yn ogystal ag awgrymiadau a chyngor defnyddiol am ysgrifennu CV.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae dysgu a sgiliau yn gonglfaen i'n Gweledigaeth 2025 a'n nod yw sicrhau bod ein dysgwyr yn cael cyngor gyrfaol da yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a busnesau i wella cyfleoedd gyrfaol.

"Rwy'n ddiolchgar bod Pave Aways wedi trefnu'r digwyddiad gyrfaoedd yma ac rwy'n gobeithio bod y disgyblion wedi cael budd ohono.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr: "Mae ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc yn elfen allweddol o'n gwaith ac mae mynychu digwyddiadau gyrfaoedd yn rhywbeth rydyn ni'n gwneud yn rheolaidd.

"O dan yr amgylchiadau presennol, cynnal digwyddiad ar-lein oedd y ffordd orau o gynnig cyfle i'r myfyrwyr yn y Trallwng i gael mynediad i'n tim ac i ddysgu o'u profiad uniongyrchol.  Roedd hyn yn brosiect peilot ond mae'n rhywbeth yr ydym yn gobeithio ei ailadrodd yn y dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu