Gwasanaeth Archebu a Chasglu o'r Lanfa/The Wharf, y Trallwng

Logo for Y Lanfa or The Wharf

9 Gorffennaf 2020

Logo for Y Lanfa or The WharfMae yna newyddion da i ddarllenwyr yn ardal y Trallwng wrth i wasanaeth llyfrau Archebu a Chasglu Cyngor Sir Powys ymestyn i'r Lanfa/The Wharf o ddydd Gwener, 17 Gorffennaf.

Yr enw ar yr adeilad sydd newydd agor fel lleoliad ar y cyd i Amgueddfa Powysland a Llyfrgell y Trallwng yw Y Lanfa/The Wharf. Roedd y gwaith o ailwampio'r adeilad bron â'i gwblhau pan gyhoeddwyd y cyfnod cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.

Bydd y gwasanaeth Archebu a Chasglu yn rhoi cyfle i drigolion ddewis detholiad newydd o lyfrau a'u codi o ddrws eu hamgueddfa a'u llyfrgell leol; a dychwelyd eu benthyciadau blaenorol ar yr u pryd.

Y cynllun Archebu a Chasglu yw cyfnod cyntaf adfer gwasanaethau llyfrgelloedd ym Mhowys; gall trigolion wneud cais am ddetholiad o lyfrau trwy wefan Powys https://cy.powys.gov.uk/archebuachasglullyfrau neu drwy ffonio 01597 827460. Bydd staff yn dewis amrediad o lyfrau sy'n diwallu diddordebau'r darllenwyr, a bydd y rhain yn cael eu casglu o ddrws y llyfrgell drwy drefniant, er mwyn cadw at reolau cadw pellter cymdeithasol..

Rydym eisoes yn derbyn archebion i gasglu llyfrau yn Y Lanfa/The Wharf a bydd y cyfnodau casglu ar gael o ddydd Gwener, 17 Gorffennaf.

Bydd y llyfrau mewn dan gwarantin ar ôl iddynt gael eu pacio, i sicrhau nad oes unrhyw halogiad yn ystod pandemig y coronafeirws. Bydd llyfrau sy'n cael eu dychwelyd hefyd yn dod o dan gwarantin cyn eu dadbacio a'u hailosod ar y silffoedd.

Nid oes unrhyw amserlenni wedi'u gosod hyd yma ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron, ymweld ag orielau'r amgueddfa neu bori'r silffoedd llyfrau; bydd angen trefniadau llym ar gyfer y math yma o weithgarwch, i sicrhau bod mesurau hylendid yn dal i fod ar waith a bod modd cadw pellter cymdeithasol, gan mai diogelwch ymwelwyr a staff yw'r flaenoriaeth ar yr adeg yma.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio Cabinet y Cyngor dros Bobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Rydym wrth ein bodd yn ymestyn cynllun benthyca llyfrau Archebu a Chasglu i'r Lanfa. Mae gan Lyfrgell y Trallwng draddodiad o ddarllenwyr awyddus iawn, a niferoedd benthyca ymhlith yr uchaf yn y sir, felly rwy'n siŵr y bydd llawer o drigolion, yn enwedig y rhai yn eu plith nad ydynt yn gallu defnyddio'r e-lyfrau, yn falch iawn gallu cael gafael ar lyfrau newydd a'u mwynhau.

"Pan fydd yr amser yn iawn, o ran niferoedd llai o bobl wedi'u heintio â'r coronafeirws, a phan fyddwn yn gallu gwneud hyn yn ddiogel, byddwn yn edrych ymlaen at groesawu pawb i mewn i fwynhau popeth y mae'r cyfleuster cyfun yn ei gynnig."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu