Diwrnod agored rhithwir chweched dosbarth wedi'i gynnal ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11

Image of a young person at a laptop

10 Gorffennaf 2020

Image of a young person at a laptopMae disgyblion Blwyddyn 11 ym Mhowys wedi cymryd rhan mewn diwrnod agored rhithwir i ddarganfod mwy am y ddarpariaeth chweched dosbarth sydd ar gael yn ysgolion uwchradd y sir.

Trefnwyd y diwrnod agored gan Gyngor Sir Powys ac roedd yn cynnwys athrawon o'r ysgolion uwchradd, ynghyd â disgyblion mewn dosbarthiadau chweched ar hyn o bryd, a buont yn siarad â thua 70 o ddisgyblion ac yn rhoi blas o ddosbarthiadau'r chweched yn ysgolion uwchradd Powys.

Fel rhan o'r diwrnod agored clywodd y disgyblion am ba ddewisiadau pynciau sydd ar gael mewn dosbarthiadau'r chweched yn ogystal â sut mae'r cydweithrediad rhwng E-sgol ac ysgolion uwchradd Powys yn gweithio.  Menter e-ddysgu yw E-sgol sy'n ehangu'r cyfleoedd i ddisgyblion ôl-16 i astudio cyrsiau na fyddai ar gael iddynt fel arall.

Darparwyd gwybodaeth yn ystod y diwrnod agored rhithwir gan gynnwys sut y gall disgyblion Blwyddyn 11 wneud cais i chweched dosbarth ym Mhowys, pa gymorth a chanllawiau fydd ar gael iddynt a pha fath o brofiadau y gallent ddisgwyl eu cael o fod yn aelod o chweched dosbarth ym Mhowys.

Rhoddwyd canllawiau hefyd i ddisgyblion Blwyddyn 11 os nad ydynt yn llwyddo i gael y canlyniadau TGAU y maent eu heisiau y mis nesaf (Awst).

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mis nesaf bydd disgyblion Blwyddyn 11 ar draws Powys yn derbyn eu canlyniadau TGAU ac yn ystyried eu camau nesaf o fis Medi 2020 ymlaen.

"Mae'n bwysig ein bod wedi trefnu'r diwrnod agored rhithwir chweched dosbarth ac wedi dangos pa opsiynau sydd ar gael i ddisgyblion Blwyddyn 11 os ydynt yn penderfynu parhau â'u haddysg mewn chweched dosbarth ym Mhowys.

"Roedd hi'n wych fod cymaint o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi cymryd rhan yn y diwrnod agored rhithwir hwn.  Rwy'n gobeithio y byddant yn cael y canlyniadau y maen nhw'n eu disgwyl a hoffwn ddymuno pob lwc iddynt ar y llwybr addysg y byddant yn dewis ei ddilyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu