Diolch i gynghorau tref

Powys logo

Gorfennaf 13, 2020

Council logoDiolch i gynghorau tref ac eraill am weithio gyda ni i helpu i gadw siopwyr Powys yn ddiogel.

Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddynt weithio gyda Chynghorau Tref a busnesau lleol i gwrdd â rheolau Llywodraeth Cymru trwy hwyluso mesurau cadw pellter cymdeithasol ar y stryd fawr a helpu busnesau i gadw siopwyr yn ddiogel.  Mae'r mesurau cychwynnol yn cynnwys codi rhwystrau a chonau dros dro mewn rhai trefi a chau ffyrdd mewn trefi eraill i greu digon o le.

"Hoffwn ddweud diolch yn fawr i'r cynghorau a'r cymunedau hynny sy'n gweithio gyda ni ar y mesurau hyn", dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am Briffyrdd.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cymorth ariannol i ddatblygu newidiadau tymor hir ar y Stryd Fawr ac rydym yn ddiolchgar am hynny.   Bydd yn helpu canol ein trefi i ymdopi â'r mesurau cychwynnol angenrheidiol ac yn bwysicach oll, i edrych at y dyfodol a gwneud newidiadau er gwell.  Rydym yn gobeithio bod mewn sefyllfa i gyhoeddi newyddion pellach maes o law ar sut y gallwn helpu trefi a busnesau i wneud addasiadau i greu strydoedd diogel ac yn bwysicach, yr awydd i wneud gwelliannau parhaol i'w helpu i ffynnu yn y dyfodol."

"Mae nifer o fusnesau wedi cysylltu â ni'n uniongyrchol yn gofyn am ein help wrth iddynt sylweddoli y bydd rhaid i'w cwsmeriaid giwio tu allan i'r siop, ac yn gofyn am help i wneud hyn heb greu anawsterau i'r siopau gerllaw," dywedodd y Cynghorydd Hulme.  "Er nad yw hyn wedi bod yn broblem hyd yma, wrth i fwy o fusnesau ail-agor, gall fod yn broblem os na fydd dim yn cael ei wneud."

"Rydym wedi ymrwymo i helpu ein busnesau lleol - dyna pam rydym yn gwneud hyn a dyna pam rydym wedi lansio'r ymgyrch #PrynuLleolPowys."

Am bob dau le parcio ar y stryd rydym yn cael gwared arnynt, byddwn yn darparu un lle parcio am ddim am hyd at awr mewn un o feysydd parcio Cyngor Sir Powys gerllaw.  Bydd y mannau parcio ar y stryd i'r anabl yn parhau, ynghyd â lle i ddosbarthu nwyddau.

"Rydym wedi cael trafodaethau defnyddiol iawn gyda nifer o gynghorau tref i wella'r trefniadau.  Rydym wedi penodi swyddogion cyswllt i bob cymuned er mwyn gallu manteisio ar wybodaeth leol a gwneud i'r mesurau hyn weithio i gymunedau lleol, " ychwanegodd y Cynghorydd Hulme.

"Mae trafodaethau'n parhau mewn rhai cymunedau ac rydym yn croesawu unrhyw gyfle i drafod."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu