Annog bwytai Powys i gofrestru ar gynllun disgownt newydd

Image of restaurant

14 Gorffennaf 2020

Image of restaurantMae bwytai Powys yn cael eu hannog i gofrestru ar gynllun disgownt Llywodraeth y DU 'Estyn Llaw drwy Fwyta Allan'.

Cyhoeddwyd y cynllun newydd gan y Canghellor Rishi Sunak fel rhan o gyfres o fesurau i roi hwb i'r economi yn ystod Covid-19.

Bydd y cynllun 'Estyn Llaw drwy Fwyta Allan' yn cynnig disgownt o 50% neu hyd at £10 y pen o ddydd Llun i ddydd Mercher trwy fis Awst, ac yna hawlio'r disgownt nôl gan y Llywodraeth.

Bydd y cyfnod cofrestru'n agor ar 13 Gorffennaf gyda'r disgownt yn cael ei gynnig o 3 Awst ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion yr Economi a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Dyma newyddion da - bydd y cynllun disgownt yn helpu mwy o'n busnesau lleol wrth iddynt ail-godi o effeithiau economaidd y feirws.

"Rwy'n annog bwytai ar draws Powys i agor eu drysau ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher trwy gydol fis Awst er mwyn elwa o'r cynllun hwn.

"Rydym yn sylweddoli nad yw pob bwyty'n tueddu i agor ar ddechrau'r wythnos gan ei fod fel arfer yn dawelach, ond dyma gyfle euraidd i roi hwb i'r busnes.

"Yn fuan iawn, bydd busnesau sydd wedi cofrestru'n gallu llwytho deunydd parod i'w helpu i hyrwyddo'r cynllun a rhoi gwybod i gwsmeriaid eu bod yn cymryd rhan.

"Rydym hefyd yn annog trigolion Powys i ddefnyddio'r disgownt hwn a bwyta allan o ddydd Llun i ddydd Mercher. Nid yn unig y byddwch yn arbed arian, ond byddwch hefyd yn helpu'r sector lletygarwch i fynd nôl ar ei draed.

"Wrth gwrs bydd pobl braidd yn bwyllog am fynd allan, ond mae'r cyfyngiadau'n cael eu llacio mewn ffordd ofalus ac mae busnesau'n gwneud popeth yn eu gallu i roi'r mesurau diogelwch cywir mewn lle.

"Mae'r cyngor wedi sefydlu ymgyrch #PrynuLleolPowys sy'n gofyn i bobl wario arian yn lleol lle'n bosibl. Mae'r cynllun amserol hwn yn cynnig ffordd rad a hwylus i wneud hynny.

"Gallwch fanteisio ar y cynnig hwn fel y mynnwch chi dros gyfnod y cynllun, felly manteisiwch ar y cyfle a mynd i fwyta allan dros yr wythnos."

Bydd busnesau'n gallu hawlio'r arian nôl yn wythnosol o 7 Awst 2020 a bydd CThEM yn talu o fewn 5 diwrnod gwaith.

Bydd y cyfnod cofrestru'n cau ar 31 Awst. Ewch amdani! - https://www.gov.uk/guidance/register-your-establishment-for-the-eat-out-to-help-out-scheme

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu