Gorffen gwaith i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon

Image of the refurbished all-weather pitch at Welshpool High School

15 Gorffennaf 2020

Image of the refurbished all-weather pitch at Welshpool High SchoolMae gwerth £1.6m o waith i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng wedi dod i ben, yn ôl Cyngor Sir Powys. 

Roedd y gwaith gwella'n rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a fydd hefyd yn cynnwys adeiladu dwy ysgol gynradd yn y dref - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ac Ysgol Gymraeg Y Trallwng.

Ymysg y cyfleusterau sydd wedi'u hadnewyddu yw cae pob tywydd yr ysgol uwchradd, cyrtiau tennis, pwll naid hir, rhwydi tennis, ystafelloedd newid a'r toiledau.  Gwnaed y gwaith er mwyn digolledu'r ysgol uwchradd am golli cyfleusterau o ganlyniad i adeiladu adeilad newydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng.

Mae gwaith hefyd ar fynd i wella caeau rygbi, pêl-droed ac athletau'r ysgol uwchradd a'r bwriad yw eu gorffen dros yr haf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwy wrth fy modd ein bod wedi gallu gwella'r cyfleusterau chwaraeon yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng, a fydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr gadw'n heini ac actif ynghŷd â sicrhau rhagoriaeth yn y byd chwaraeon.

"Rydym yn gwerthfawrogi amynedd ac ewyllys da cymuned Ysgol Uwchradd Y Trallwng wrth i ni ddatblygu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ar Ffordd Salop.

"Rwy hefyd yn ymwybodol fod arweinwyr clybiau chwaraeon yn Y Trallwng yn edrych ar opsiynau i greu cae 4G yn y dref.  Rwy'n llwyr gefnogi'r cynllun hwnnw, ac fel cyngor fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i'w cefnogi."

Yn y dyfodol agos, bydd grwpiau cymunedol lleol yn gallu defnyddio'r cyfleusterau hyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu