Sesiynau Haf i Blant Powys

Image of happy child

Translation Required:

15 Gorffennaf 2020

Image of happy childBydd sesiynau gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r haf, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi trefnu ei Sesiynau Haf i Blant, a gynhelir bob prynhawn yn ystod yr wythnos o ddydd Llun, 27 Gorffennaf i ddydd Gwener, 26 Awst.  Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal mewn wyth lleoliad ar draws y Sir ac maent yn addas i blant rhwng pump ac 16 oed.

Mae'r Cyngor yn atgoffa rhieni sy'n weithwyr allweddol y bydd y gofal plant brys a ddarperir ar hyn o bryd gan ysgolion a phum canolfan hamdden ar draws y Sir yn dod i ben ddydd Gwener, Gorffennaf 24.

Bydd y sesiynau, a fydd yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, yn cael eu cynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 1:30 a 4:30pm. Bydd nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly rhaid i rieni archebu lle eu plentyn ar-lein.

Cynhelir y sesiynau yng nghanolfannau Freedom Leisure yn Aberhonddu, y Drenewydd, Rhaeadr Gwy, y Trallwng ac Ystradgynlais yn ogystal ag yn Ysgol Bro Hyddgen (campws uwchradd), Canolfan Ieuenctid Llandrindod ac ysgol gynradd Tref-y-Clawdd.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod y Cabinet dros wasanaethau plant: "Diolch i'n partneriaethau gyda Freedom Leisure, Activ8Kids a'r Urdd, rydym yn gallu darparu gweithgareddau gwyliau haf i blant mewn lleoliadau ledled y sir.

"Er mwyn i'ch plentyn fynychu, rhaid i chi archebu lle ar-lein erbyn dydd Iau ar gyfer y sesiynau wythnos canlynol.

"Rydym yn gobeithio y bydd y plant yn mwynhau'r gweithgareddau creadigol, hwyliog ac awyr agored, yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael amser gwych!"

Mae lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

I archebu lle ac am fwy o wybodaeth ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/2045/Dod-o-hyd-i-weithgareddau-gwyliau-ym-Mhowys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu