Digwyddiad gyrfaoedd rhithwir i drafod y diwydiant adeiladu

Image of yellow safety helmet on workplace desk with construction workers shaking hands

17 Gorffennaf 2020

Image of yellow safety helmet on workplace desk with construction workers shaking handsBydd cyfle gan ddisgyblion ym Mhowys i ddysgu am weithio yn y diwydiant adeiladu o ganlyniad i ddigwyddiad gyrfaoedd rhithwir.

Bydd y cwmni adeiladu Pave Aways yn cynnal digwyddiad gyrfaoedd rhithwir ddydd Mawrth 28 Gorffennaf rhwng 9:30am i 12:30pm.

Mae'r cwmni, sydd wedi'i lleoli yn Knockin yn cwblhau'r gwaith ar Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ar hyn o bryd yn ogystal â dau ddatblygiad tai fforddiadwy yn y Drenewydd a Sarn ar ran Cyngor Sir Powys.

Fel rhan o'r digwyddiad rhithwir, bydd cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y maes adeiladu:

  • Trafod yr holl swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a chael gwybod yn uniongyrchol am yr hyn sy'n gysylltiedig â'r swyddi hyn a pha gymwysterau bydd eu hangen
  • Clywed am brentisiaethau a chyfleoedd profiad gwaith gyda ni
  • Cael gwybod am ein rhaglen mentora
  • Ystyried unrhyw syniadau busnes yr hoffech chi ddatblygu
  • Dysgu am dechnegau ar gyfer cyfweliadau
  • Trefnu sesiwn ysgrifennu CV neu gynnal cyfweliadau ffug rhithwir (i'w gynnal ar ddyddiad hwyrach)

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae dysgu a sgiliau yn gonglfaen i'n Gweledigaeth 2025 a'n nod yw sicrhau bod ein dysgwyr yn cael cyngor gyrfaol da yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a busnesau i wella cyfleoedd gyrfaol.

"Rwy'n ddiolchgar bod Pave Aways wedi trefnu'r digwyddiad gyrfaoedd yma ac rwy'n gobeithio bod y disgyblion wedi cael budd ohono.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr: "Mae ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc yn elfen allweddol o'n gwaith ac mae mynychu digwyddiadau gyrfaoedd yn rhywbeth rydyn ni'n gwneud yn rheolaidd.

"O dan yr amgylchiadau presennol, cynnal digwyddiad ar-lein oedd y ffordd orau o gynnig mynediad i'n tim i'r myfyrwyr ac i ddysgu o'u profiad uniongyrchol i'r myfyrwyr. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn y digwyddiad gyrfaoedd rhithwir anfonwch e-bost i michelle.benjamin@paveaways.co.uk neu ffoniwch 01691 682111.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu