NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Sialens ddarllen yr Haf 'Sgwad Gwirion'

Image of children reading books outside

20 Gorfennaf 2020

Image of children reading books outsideMae plant Powys yn cael eu hannog i barhau i ddarllen dros wyliau'r haf, trwy ymuno â sialens ddarllen yr haf 'Sgwad Gwirion'!  Dechreuodd y sialens ar ddydd Gwener 17 Gorffennaf a bydd yn para tan ddydd Sadwrn 12 Medi.

Fel arfer, llyfrgelloedd sy'n gyfrifol am y sialens, ac eleni mae dwy ffordd i gymryd rhan:

  • Cofrestru ar-lein yn www.sillysquad.org.uk <http://www.sillysquad.org.uk>  a dewis faint o lyfrau rydych yn mynd i ddarllen.  Gall y rhain fod yn llyfrau o adref neu e-lyfrau o safle Borrowbox y llyfrgell. 
  • Ymuno ac archebu rhai llyfrau o'r llyfrgell - ewch i  www.powys.gov.uk/orderandcollectbooks neu ffonio 01597 827460 i archebu bag llyfrau "Sgwad Gwirion" sy'n cynnwys chwe llyfr o'r llyfrgell i'w darllen dros y gwyliau.  Gallwch gasglu bagiau llyfrau o lyfrgelloedd 'archebu a chasglu' ar draws Powys a mae mannau casglu cymunedol mewn ardaloedd eraill hefyd. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio - Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Mae darllen i'r plant yn helpu gyda'u datblygiad ac yn gwella sgiliau cymdeithasol.  Wrth i fabanod eich clywed a'ch gweld chi'n siarad, byddant yn ceisio copïo edrychiadau a synau, gan gynnwys dysgu sgiliau cymdeithasol wrth gymryd tro i sgwrsio.  Bydd darllen gyda'ch gilydd a thrafod llyfrau un ai yn ôl y cynnwys neu drwy luniau yn eu helpu i ddatblygu a bydd y manteision yn para am oes.

"Mae llwyth o lyfrau llafar ar gael hefyd sy'n helpu i ddatblygu geirfa a sgiliau cyfathrebu da.  Bydd sialens ddarllen yr haf ychydig yn wahanol eleni gan na fydd y llyfrgelloedd ar agor i bori drwy llyfrau ac amser stori.   Mae dwy ffordd i gymryd rhan yn ddiogel a mwynhau rhai llyfrau gwych dros y gwyliau."

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn annog teuluoedd i ddarllen gyda'i gilydd am hwyl dros wyliau'r haf ac yn cynnal digwyddiadau digidol ar dudalen Facebook i blant dros y gwyliau - www.facebook.com/buddingreaders.

Am ragor o wybodaeth ewch i  https://en.powys.gov.uk/summerreadingchallenge neu cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar  library@powys.gov.uk neu 01597 827460.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu