Sialens ddarllen yr Haf 'Sgwad Gwirion'

Image of children reading books outside

20 Gorfennaf 2020

Image of children reading books outsideMae plant Powys yn cael eu hannog i barhau i ddarllen dros wyliau'r haf, trwy ymuno â sialens ddarllen yr haf 'Sgwad Gwirion'!  Dechreuodd y sialens ar ddydd Gwener 17 Gorffennaf a bydd yn para tan ddydd Sadwrn 12 Medi.

Fel arfer, llyfrgelloedd sy'n gyfrifol am y sialens, ac eleni mae dwy ffordd i gymryd rhan:

  • Cofrestru ar-lein yn www.sillysquad.org.uk <http://www.sillysquad.org.uk>  a dewis faint o lyfrau rydych yn mynd i ddarllen.  Gall y rhain fod yn llyfrau o adref neu e-lyfrau o safle Borrowbox y llyfrgell. 
  • Ymuno ac archebu rhai llyfrau o'r llyfrgell - ewch i  www.powys.gov.uk/orderandcollectbooks neu ffonio 01597 827460 i archebu bag llyfrau "Sgwad Gwirion" sy'n cynnwys chwe llyfr o'r llyfrgell i'w darllen dros y gwyliau.  Gallwch gasglu bagiau llyfrau o lyfrgelloedd 'archebu a chasglu' ar draws Powys a mae mannau casglu cymunedol mewn ardaloedd eraill hefyd. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio - Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Mae darllen i'r plant yn helpu gyda'u datblygiad ac yn gwella sgiliau cymdeithasol.  Wrth i fabanod eich clywed a'ch gweld chi'n siarad, byddant yn ceisio copïo edrychiadau a synau, gan gynnwys dysgu sgiliau cymdeithasol wrth gymryd tro i sgwrsio.  Bydd darllen gyda'ch gilydd a thrafod llyfrau un ai yn ôl y cynnwys neu drwy luniau yn eu helpu i ddatblygu a bydd y manteision yn para am oes.

"Mae llwyth o lyfrau llafar ar gael hefyd sy'n helpu i ddatblygu geirfa a sgiliau cyfathrebu da.  Bydd sialens ddarllen yr haf ychydig yn wahanol eleni gan na fydd y llyfrgelloedd ar agor i bori drwy llyfrau ac amser stori.   Mae dwy ffordd i gymryd rhan yn ddiogel a mwynhau rhai llyfrau gwych dros y gwyliau."

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn annog teuluoedd i ddarllen gyda'i gilydd am hwyl dros wyliau'r haf ac yn cynnal digwyddiadau digidol ar dudalen Facebook i blant dros y gwyliau - www.facebook.com/buddingreaders.

Am ragor o wybodaeth ewch i  https://en.powys.gov.uk/summerreadingchallenge neu cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar  library@powys.gov.uk neu 01597 827460.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu