Parcio dwy awr am ddim i helpu ymgyrch #PrynuLleolPowys yng nghanol ein trefi

Image of parked cars

21 Gorffennaf 2020

Image of parked cars Mae menter #PrynuLleolPowys gan Gyngor Sir Powys yn cael ei hestyn i gynnwys parcio dwy awr am ddim o fewn holl feysydd parcio talu ac arddangos y cyngor yn ystod y gwyliau haf.

Gan ddechrau ar ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, sef y diwrnod wedi i ysgolion ym Mhowys gau am yr haf, bydd parcio dwy awr am ddim yn parhau tan ddiwrnod olaf y gwyliau haf sef Dydd Llun y Banc, 31 Awst.

Dyma amser prysur o'r flwyddyn yn draddodiadol ac mae'r cyngor yn awyddus i wneud y mwyaf o'r tymor gwyliau gan annog trigolion ac ymwelwyr i fwynhau'r trefi unigryw a hanesyddol ym Mhowys a chefnogi busnesau #PrynuLleolPowys.

"Mae cyfyngiadau diweddar y cyfnod cloi wedi golygu fod nifer o fusnesau lleol naill ai wedi gorfod cau am gyfnod sylweddol o amser neu wedi gorfod newid y ffordd y maent wedi parhau i fasnachu." Esbonia'r Cyng. Heulwen Hulme, aelod o'r cabinet dros faterion Priffyrdd. "Gyda rheoliadau yn llacio, mae'n rhoi pleser mawr i ni weld bod ein prif strydoedd siopa yn dod nôl i fywyd unwaith eto."

"Mae cynghorau trefi, busnesau a thrigolion eisoes wedi bod yn arbennig o barod i helpu, gan sicrhau fod eiddo ac ardaloedd cyhoeddus yn ddiogel ac o fewn cyrraedd i siopwyr i ddychwelyd i ganol ein trefi gyda hyder. Trwy ddarparu parcio dwy awr am ddim i bawb ar yr adeg hanfodol hon, rydym yn gobeithio annog hyd yn oed fwy o bobl i ymweld â'n trefi hyfryd a'u cefnogi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu