"Mae'r haul wedi dod", mwynhau'n ddiogel

Image of Machynlleth town centre

24 Gorffennaf 2020

Image of Machynlleth town centre Mae'r haul yn gwenu, mae'r ysgol wedi cau, mae'r cyfyngiadau wedi llacio ac rydym yn edrych ymlaen at fwynhau'r haf ym Mhowys yn ddiogel.

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni gyd, gyda busnesau'n gorfod cau neu newid eu ffordd o weithio, nifer ohonom yn gweithio o adref, plant ysgol yn dysgu'n ddigidol a phobl yn canslo'u gwyliau ac yn aros adref.

Ond gyda'r haul yn gwenu, llacio'r cyfyngiadau a'r tymor gwyliau ar y gorwel, gallwn #DarganfodPowys unwaith eto, gan lynu at y canllawiau fydd yn #CadwPowysYnDdiogel.

I geisio annog trigolion ac ymwelwyr i ddod nôl at ein hatyniadau a chanol y trefi, mae menter y cyngor #PrynuLleolPowys yn cael ei ehangu i gynnwys dwy awr o barcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio'r cyngor dros wyliau'r haf.

Gan ddechrau dydd Sadwrn 25 Gorffennaf, diwrnod ar ôl i ysgolion Powys gau am yr haf, bydd modd parcio am ddim am ddwy awr tan ddiwrnod olaf gwyliau'r haf sef dydd Llun Gŵyl y Banc, 31 Awst.

Fel arfer mae'n adeg prysur iawn o'r flwyddyn ac mae'r cyngor yn awyddus i wneud yn fawr o'r tymor gwyliau ac annog trigolion ac ymwelwyr i fwynhau trefi unigryw a hanesyddol Powys a chefnogi busnesau Powys. #PrynuLleolPowys.

"Mae cynghorau tref, busnesau ac atyniadau ymwelwyr eisoes wedi bod yn gymwynasgar iawn, gan sicrhau fod safleoedd a mannau cyhoeddus yn ddiogel ac yn barod i groesawu trigolion ac ymwelwyr nôl gyda hyder", esboniodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd.

"Mae pawb o fewn y diwydiant twristiaeth yma ym Mhowys yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddechrau gwyliau'r haf.  Fodd bynnag, er ein bod ni'n barod ac yn awyddus i groesawu ymwelwyr yn ôl, pan fyddwch chi yma, rydym yn gofyn i chi drin ein sir brydferth yn ofalus.  Parchu eraill, diogelu'r amgylchedd naturiol a mwynhau'r awyr agored yn ddiogel yw'r neges pan fyddwch chi yma ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu