Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi

Image of a primary school classroom

24 Gorffennaf 2020

Image of a primary school classroomMae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod gwaith i gynllunio ar gyfer dychwelyd diogel a threfnus i'r ysgol ar gyfer pob disgybl ym mis Medi ar waith.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda phob un o'i ysgolion i sicrhau y bydd pob disgybl yn dychwelyd yn ddiogel ar ôl gwyliau'r haf.

Er y bydd dulliau gweithredu'n amrywio ymhlith ysgolion, bydd pob disgybl yn gallu ailddechrau addysg llawn amser erbyn 14 Medi, yn unol â chyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn trafodaethau gyda phenaethiaid ac undebau athrawon, dyma fydd y trefniadau ar gyfer ysgolion Powys:

01/09/20: Diwrnod staff yn unig - Cynllunio a pharatoi ar gyfer ail-agor ysgolion yn dilyn y Coronafeirws

02/09/20: Diwrnod staff yn unig - Cynllunio a pharatoi ar gyfer ail-agor ysgolion yn dilyn y Coronafeirws

03/09/20 - 11/09/20: Croesawu plant a phobl ifanc yn ôl i'r ysgol, gan ddefnyddio dull "dychwelyd cam wrth gam" gydag amserlenni penodol wedi'u cynllunio ar gyfer carfannau/blynyddoedd arbennig i ddychwelyd ar ddiwrnodau gwahanol.

O ystyried y sefyllfa ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn credu mai'r dull "dychwelyd cam wrth gam" fydd y mwyaf effeithiol ar gyfer y sir, gyda phob ysgol yn anelu at groesawu pob plentyn yn ôl i'r ysgol erbyn 10/09/20 neu 11/09/20.

14/09/20:Pob ysgol ar agor ar gyfer pob plentyn.

Bydd penaethiaid yn cysylltu â rhieni neu warcheidwaid gyda'r manylion penodol ar gyfer ysgol eu plant.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i benaethiaid a'u staff am yr holl waith cynllunio a gwblhawyd ar fyr rybudd i sicrhau y gallwn groesawu plant a phobl ifanc yn ôl i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf.

"Hoffwn ddymuno seibiant hapus a diogel i bawb ac edrychwn ymlaen at weld plant a phobl ifanc yn dychwelyd i'n hysgolion ym mis Medi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu