Atgyweiriadau i Bont Llangynidr

Image of Llangynidr Bridge

28 Gorffennaf 2020

Image of Llangynidr BridgeMae'r Cyngor Sir wedi dweud y bydd gwaith atgyweirio parhaol yn cael ei wneud ar bont yn ne Powys yr wythnos nesaf.

Bydd Cyngor Sir Powys yn goruchwylio gwaith atgyweirio i Bont Llangynidr a ddifrodwyd gan lifogydd yn gynharach eleni.  Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd.

Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 3 Awst a disgwylir y bydd y gwaith wedi'i orffen erbyn dydd Gwener, 14 Awst.  Bydd y bont ar agor i gerbydau yn ystod y gwaith gyda threfniadau rheoli traffig yn eu lle.  

Fodd bynnag, bydd y bont ar gau yn ystod y nos ar 3 a 13 Awst i ganiatau'r contractwr i godi a datgymalu sgaffaldiau yn ddiogel.  Bydd y rhain yn eu lle trwy gydol y gwaith.  Bydd gwyriad lleol yn gweithredu pan fydd y bont ar gau yn ystod y nos.

Bydd y gwaith yn golygu atgyweirio gwaith cerrig gyda morter calch ar gyfer y rhannau sydd wedi cracio yn ogystal ag ailadeiladu rhan o'r bont a gollwyd yn ystod y llifogydd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Bydd y gwaith atgyweirio parhaol hwn yn helpu i ddiogelu a chadw pont Llangynidr.

"Bydd y bont ar agor i draffig tra bod y gwaith atgyweirio'n cael ei wneud ond mae'n angenrheidiol cau'r bont am ddwy noson i sicrhau diogelwch y contractwyr a hefyd i wneud yn siwr nad oes gormod o anghyfleustra i'r rhai sy'n defnyddio'r bont."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu