Ailagor Archifau ac Amgueddfeydd Powys ac ailagor llyfrgelloedd Powys yn raddol

Image of Powys Archives

29 Gorffennaf 2020

Image of Powys Archives Cadarnhaodd y cyngor sir y bydd gwasanaethau archifau ac amgueddfeydd Powys yn ailagor gyda llyfrgelloedd yn ehangu eu gwasanaethau.

Cytunodd Cabinet y cyngor i agor archifau ac amgueddfeydd yn raddol o ddydd Gwener (31 Gorffennaf), gydag archifau'r sir yn agor ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd o flaen llaw o 3 Awst.

Bydd Amgueddfa Sir Faesyfed, Llandrindod ac Amgueddfa ac Oriel Gelf y Gaer yn Aberhonddu yn ailagor o ddydd Gwener 31 Gorffennaf a bydd Y Lanfa: Amgueddfa Powysland yn agor dydd Sadwrn 1 Awst 2020.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn bwriadu ehangu'r gwasanaethau i drigolion dros fis Awst a Medi lle bydd digon o staff wrth law i weithio'n ddiogel a'i fod yn bosibl cadw pellter cymdeithasol.

Bydd y datblygiadau hyn yn digwydd ochr yn ochr â'r cynllun archebu a chasglu llyfrau sydd ar waith o 7 safle a bydd yn cael ei ehangu'n raddol i lyfrgelloedd eraill.   Byddwn yn parhau i'w gynnig am y tymor hir i'r darllenwyr hynny sydd am dderbyn gwasanaeth digyswllt.  Mae gwirfoddolwyr ar draws y sir yn gweithio'n ddiwyd yn dosbarthu llyfrau sydd wedi bod dan gwarantin.

Bydd ail gam y rhaglen o agor llyfrgelloedd yn cynnwys gallu defnyddio cyfrifiaduron, argraffu, sganio, copïo a chysylltu â'r cyngor, a hynny trwy apwyntiad yn unig a hyd at awr yn unig ar gyfrifiadur.

Bydd y cam nesaf yn cynnig slotiau byr i ddarllenwyr allu pori a dewis llyfrau eu hunain.  Gofynnir i drigolion gydymffurfio â threfniadau diogelwch a fydd yn amrywio o lyfrgell i lyfrgell yn dibynnu ar y safle.

Bydd oriau agor yn llai fel bod staff yn gallu gwneud dyletswyddau ychwanegol yn ddiogel.  Byddwn yn cymryd manylion y rhai sydd wedi trefnu i ddefnyddio cyfrifiadur neu bori drwy llyfrau er mwyn gallu olrhain cysylltiadau.

Ni fydd yn bosibl agor rhai o'r llyfrgelloedd bach na'r llyfrgelloedd symudol gan fod staff wedi cael eu symud i wasanaethau hanfodol eraill ac anawsterau cadw pellter cymdeithasol. 

Bydd  y Sialens Ddarllen Haf flynyddol i blant yn rhedeg tan 14 Medi 2020.  Mae plant rhwng 4 - 12 oed yn cael eu hannog i gymryd rhan yn sialens ddarllen "Sgwad Gwirion" er mwyn parhau â'u sgiliau darllen dros wyliau'r haf.  Mae'n bosibl cymryd rhan un ai ar-lein neu archebu bag llyfrau trwy gynllun archebu a chasglu llyfrau o'r llyfrgell.

Byddwn yn cyhoeddi union ddyddiadau ac amserau agor gwasanaethau llyfrgelloedd yn lleol pan fyddan nhw wedi'u cadarnhau.

Am ragor o wybodaeth am lyfrgelloedd, amgueddfeydd neu archifau, cysylltwch â: library@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu