NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol yn dangos ymchwil gan Lyfrgell Ystradgynlais

Image of Ystradgynlais war memorial

30 Gorffennaf 2020

Image of Ystradgynlais war memorial Mae ymchwil a wnaed gan lyfrgell yn ne Powys ar enwau ar gofeb ryfel leol erbyn hyn yn fyw ar wefan yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol.

Roedd canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ysbrydoli staff yn Llyfrgell Ystradgynlais i ymchwilio i'r enwau ar y gofeb ryfel leol.  Dangoswyd y gwaith ymchwil hwn yn wreiddiol ar babiau'r Lleng Brydeinig, ond ar ôl cael sylwadau positif gan y gymuned leol, penderfynodd staff y llyfrgell barhau â'u gwaith ac ymuno â phrosiect dinasyddion yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol, Bywydau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd defnyddio microffilm o bapur lleol y cyfnod, Llais Llafur, yn ogystal â chymorth dau gwsmer, Val Trevallion a Jon Davies, yn hanfodol wrth helpu i ymchwilio drwy'r adran astudiaethau lleol helaeth. Cafwyd gwybodaeth bellach oddi ar wefannau hel achau ochr yn ochr â chasgliad papurau newydd digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chofnodion Comisiwn Beddi Rhyfel y Gymanwlad ar y meirwon.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet - Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Mae'r prosiect hwn yn pwysleisio gwerth ein llyfrgelloedd wrth adlewyrchu a chadw hanes a diwylliant eu cymunedau.

"Mae llyfrgelloedd ar draws Powys yn cynnig adnoddau unigryw a staff sy'n awyddus i gefnogi eu cymunedau."

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect, Janet Mulready: "Roedd y gwaith ymchwil yn hynod ddiddorol ac yn fuan iawn roedd yn llenwi pob egwyl a min nos!  Daeth ffeithiau diddorol iawn i'r amlwg wrth bori trwy hen bapurau newydd.

"Wrth ddatgelu straeon y milwyr unigol, ar adegau roedd yn anodd dal y dagrau nôl."

Mae'r llyfrgell yn gobeithio fod y gymuned yn falch o'i waith wrth sicrhau fod yr enwau sydd ar Gofeb Ryfel Ystradgynlais yn fwy na dim ond enwau ac y bydd eu straeon yn fyw yn y cof.

Mae enwau'r meirwon ar Gofeb Ryfel Ystradgynlais yn un o ychydig dros 8000 o gymunedau ar wefan Bywydau'r Rhyfel Byd Cyntaf.  Gallwch ddarllen eu hanesion yma:  https://livesofthefirstworldwar.iwm.org.uk/community/7707

Mae'r gwaith ymchwil yn parhau ac mae'r holl wybodaeth gyfoes ar gael o Lyfrgell Ystradgynlais.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu