SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau hamdden Powys yn paratoi i ailagor

Image of a boy swimming underwater with his thumbs up

6 Awst 2020

Image of a boy swimming underwater with his thumbs upYn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae canolfannau hamdden ym Mhowys yn paratoi i ailagor wythnos nesaf fel rhan o gynllun i ailagor gwasanaethau'n raddol.

Mae'r bartneriaeth rhwng Freedom Leisure a Chyngor Sir Powys yn falch o gyhoeddi y bydd pump canolfan yn agor dydd Llun 10 Awst.  Bydd wyth canolfan arall yn agor i'r cyhoedd fel ail gam y rhaglen, ar ddydd Mawrth 1 Medi.

Freedom Leisure yw'r cwmni sy'n rhedeg y canolfannau ar ran y Cyngor, ac maent wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth i helpu cwsmeriaid ddod nôl mewn amgylchedd diogel a glân.

Bydd y canolfannau'n ailagor yn raddol a bydd angen bwcio gweithgareddau o flaen llaw, megis defnyddio'r gampfa, y pwll nofio a dosbarthiadau ffitrwydd.  Bydd rhaid cyfyngu nifer y bobl ym mhob canolfan am resymau diogelwch a Phrofi ac Olrhain.

Mae Freedom Leisure yn edrych ymlaen at eich croesawu chi nôl i'r cyfleusterau hamdden cymunedol ym Mhowys ac mae'r staff yn awyddus iawn i fynd nôl.  Gallwch ddisgwyl yr un lefel uchel o wasanaeth ag erioed - mae'r staff methu aros i weld pawb!

Y safleoedd sy'n agor dydd Llun 10 Awst yw Canolfan Hamdden y Flash, Y Trallwng, Canolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd, Canolfan Hamdden Rhaeadr, Canolfan Hamdden Aberhonddu a Chanolfan Chwaraeon Ystradgynlais.  Yn ystod yr wythnos gyntaf, bydd yn bosibl defnyddio'r gampfa a'r dosbarthiadau ffitrwydd, a bydd y pyllau nofio'n ailagor ddydd Llun 17 Awst.  Bydd y safle arall yn ailagor ddydd Mawrth 1 Medi heblaw am Ganolfan Bro Ddyfi, Machynlleth fydd yn parhau i fod ar gau am waith hanfodol.  Tan i'r holl ganolfannau ailagor, bydd aelodau'n gallu defnyddio'r canolfannau hamdden a agorodd ym mis Awst.

Dywedodd Cyng Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Mae canolfannau hamdden wastad wedi bod yn adnodd unigryw i gefnogi lles, lleihau gordewdra a diogelu iechyd meddwl, sy'n cefnogi Agendâu Iechyd y Cyhoedd ac yn atal rhagor o afiechyd yn ein cymunedau.  I ryw raddau, mae'r pandemig wedi cynyddu'r risgiau sy'n gysylltiedig â hyn ac felly mae ailagor y cyfleusterau hyn ym Mhowys yn cael ei groesawu'n fawr.

Yn amlwg, bydd angen cadw pellter cymdeithasol ac efallai bydd rhaid newid y drefn mewn adeiladau ar gyfer hyn, fodd bynnag, edrychwn ymlaen at weithredu'n llawn yn y dyfodol, pan fydd yn ddiogel i wneud hynny."

Ychwanegodd Ivan Horsfall-Turner, Rheolwr-gyfarwyddwr Freedom Leisure: "Mae Freedom Leisure wrth eu bodd gallu ailagor Canolfan Hamdden y Flash, Canolfan Hamdden Maldwyn, Canolfan Hamdden Rhaeadr, Canolfan Hamdden Aberhonddu a Chanolfan Chwaraeon Ystradgynlais ar ddydd Llun 10 Awst.  Mae'r timoedd yn gweithio'n galed i sicrhau fod y canolfannau'n barod i groesawu'r gymuned leol yn ôl, ac edrychwn ymlaen at weld pawb yn fuan iawn."

Bydd rhaid bwcio gweithgareddau o flaen llaw trwy gysylltu'n uniongyrchol â'r ganolfan Freedom Leisure leol.  Am ragor o wybodaeth a chanllawiau ar beth i'w ddisgwyl wrth fynd i'r ganolfan a chwestiynau cyson, ewch i: https://www.freedom-leisure.co.uk/what-to-expect-when-your-local-centre-opens/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu