SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Image of weights in a gym

7 Awst 2020

Image of weights in a gymBydd Canolfan Hamdden Bro Ddyfi yn ailagor ychydig yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd yr angen i gwblhau'r gwaith angenrheidiol ar y llawr cyntaf.

Mae Freedom Leisure yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys sydd wedi rhoi gwybod y dylai'r gwaith fod wedi'i orffen erbyn dechrau Hydref 2020.

Yn anffodus, amharwyd ar y gwaith hwn a bu oedi oherwydd Covid-19 ac mae hyn wedi arwain at gau'r ganolfan hamdden yn hirach.  Rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi ym Machynlleth a'r gymuned ehangach.

Mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i ailagor Bro Ddyfi cyn gynted â phosibl, ac rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu