SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pecynnau Dechrau Da ar gael drwy Wasanaeth Llyfrgelloedd Powys

Image of Bookstart items

17 Awst 2020

Image of Bookstart items Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys wedi ymuno â chynllun peilot ar draws Cymru, dan arweiniad Booktrust Cymru, i ddarparu pecynnau Dechrau Da i deuluoedd oedd heb dderbyn un gan eu Hymwelydd Iechyd oherwydd cyfnod clo y Coronafeirws.

Mae Dechrau Da yn gynllun cenedlaethol sy'n annog rhieni i rannu a mwynhau llyfrau gyda'u plant o oedran cynnar.  Roedd pecynnau dwyieithog ar gyfer babanod a phlant bach yn cael eu rhoi yn rhoi'n rheolaidd i deuluoedd gan Ymwelwyr Iechyd; fodd bynnag, nid oedd hyn yn bosibl yn ystod y cyfnod clo.  Bydd hyn yn ailgychwyn yn awr ac yn parhau i fod y ffordd arferol o dderbyn pecyn.

Mae yna wahoddiad i unrhyw deulu sydd heb dderbyn pecyn i gysylltu â'r gwasanaeth llyfrgelloedd drwy ddefnyddio'r llinell gais Archebu a Chasglu 01597 827460 i archebu eu pecyn a threfnu i'w gasglu.

Bydd y cynllun yn gweithredu o'r prif ganolfannau Archebu a Chasglu (Machynlleth, Llanfyllin, Y Lanfa (Y Trallwng), Y Drenewydd, Llandrindod, y Gaer ac Ystradgynlais) ac mae mannau casglu eraill ar gael drwy drefniant.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, yr Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Gan fod gen i gefndir mewn blynyddoedd cynnar a datblygiad plant drwy amrywiol rolau, rwy'n gwybod pa mor bwysig yw'r pecynnau Dechrau Da sy'n annog perthnasoedd cymdeithasol cynnar ac yn cadarnhau ymlyniadau cadarnhaol.  Mae'r pecynnau hefyd yn hanfodol ar gyfer datblygiad lleferydd ac iaith.  Mae'n bwysig bod yr adnodd cynnar hwn ar gael i bob teulu yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn pan nad oes llawer o gymorth wyneb yn wyneb ar gael.

"Mae adnoddau pwysig ar gael drwy'r cynllun hwn ac yn sicr bydd clywed rhiant neu ofalwr yn disgrifio lluniau ar lafar i faban yn gyflwyniad cadarnhaol i fanteision unrhyw adnodd llythrennedd."

Rydym hefyd yn annog rhieni i ddod â'u babanod i'r Llyfrgell (nid oes angen ffurf o adnabod) ac i gasglu sach o lyfrau llyfrgell i'w benthyg a'u rhannu. Mae gan lyfrgelloedd amrywiaeth o lyfrau - yn y Gymraeg a'r Saesneg - y bydd babanod a phlant bach yn eu mwynhau: https://cy.powys.gov.uk/archebuachasglullyfrau

Dywedodd Helen Wales, BookTrust Cymru, Pennaeth Gwlad - Cymru: "Mae rhannu llyfrau gyda'ch babi neu blentyn bach yn ffordd wych o greu cwlwm rhyngoch chi a'ch baban yn ogystal â ffordd o gael hwyl a'u helpu i ddatblygu.  Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau.

"Rydym wrth ein boddau ein bod yn gweithio gyda Llyfrgelloedd Powys i wneud yn siŵr bod teuluoedd yn gallu derbyn eu pecynnau Dechrau Da. Gwyddom fod y cyfnod clo wedi bod yn gyfnod anodd iawn i deuluoedd a gobeithiwn y bydd rhannu llyfrau Dechrau Da yn ffordd syml i blant a'u rhieni gael hwyl gyda'i gilydd. "

Archebwch a Chasglwch eich pecyn Dechrau Da am ddim o'ch llyfrgell nawr!

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu