SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Meysydd parcio Powys i gynnwys mannau gwefru cerbydau trydan

Image of electric car point

17 Awst 2020

Image of electric car pointO heddiw (17 Awst) bydd nifer o feysydd parcio Cyngor Sir Powys yn cynnwys mannau gwefru cerbydau trydan.

Y ddau le cyntaf i gynnig mannau gwefru cerbydau trydan yw Maes Parcio Mount Street yn Llanidloes a Maes Parcio Stryd Maengwyn ym Machynlleth.

Bydd y mannau gwefru 'cyflym' yn gallu gwefru cerbyd trydan yn llwyr ymhen tair neu bedair awr, yn dibynnu ar fath a nifer y cerbydau sy'n gwefru ar yr un pryd. Mae dau fan gwefru ym mhob maes parcio, pob un â dau soced gwefru sy'n golygu y bydd pedwar cerbyd yn gallu gwefru ar yr un pryd.

Bydd chwe lleoliad arall yn cynnig y gwasanaeth hwn yn fuan, gan gynnwys Maes Parcio Stryd yr Eglwys yn Y Trallwng, Maes parcio Lôn Gefn yn Y Drenewydd, Maes Parcio Hereford Street yn Llanandras, Maes Parcio'r Stryd Fawr yn Llandrindod, Maes Parcio'r Gro yn Llanfair-ym-Muallt a Maes Parcio'r Watton yn Aberhonddu.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar yr Amgylchedd: "Rydym yn falch iawn o nodi fod y cyntaf o'n rhwydwaith Powys gyfan o fannau gwefru trydan yn barod i'w defnyddio.

"Mae'r cyngor wedi darparu'r rhain er budd trigolion ac ymwelwyr, a byddant yn ein helpu ni symud i ddyfodol carbon isel a darparu cyfleusterau gwefru mwy hwylus ar draws y sir."

Ariannwyd y prosiect gwefru cerbydau trydan gan y Swyddfa Cerbydau Arylliadau Isel a Chyngor Sir Powys a Silverstone Green Energy sy'n gyfrifol am y prosiect. Y cyngor sydd berchen ar y mannau gwefru hyn sydd ar Rwydwaith Dragon Charging. Bydd angen i ddefnyddwyr gael cyfrif gydag un ai Dragon Charging neu Genie Point i ddefnyddio'r cyswllt.

Am ragor o wybodaeth ar sut i ddefnyddio'r mannau gwefru cerbydau trydan a'r prisiau, ewch i: https://en.powys.gov.uk/evcharging

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu