SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau dydd a gwasanaethau dydd i aros ar gau am chwe mis arall

Image of older person

Awst 19, 2020

Image of older person

Mae'r cyngor sir wedi penderfynu y bydd cyfleoedd gofal yn ystod y dydd ym Mhowys yn parhau i gael eu darparu mewn ffyrdd gwahanol am y chwe mis nesaf.

Mae'r Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander wedi cytuno y dylai canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn a gwasanaethau dydd ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu aros ar gau am chwe mis arall.  Caewyd pob canolfan ym mis Mawrth yn sgil y pandemig Covid-19.

Mae trefniadau eraill ar waith ar gyfer pobl a oedd yn mynychu'r canolfannau dydd ac  yn defnyddio gwasanaethau eraill yn y gorffennol megis gofal yn y cartref, byw â chymorth ac mewn rhai achosion cymorth i'r teulu.  Mae rhai wedi dewis peidio â chael cymorth pellach.

Esboniodd y Cynghorydd Alexander:  "Rydym yn ymwybodol bod yr anallu i agor y ddarpariaeth a oedd ar gael yn flaenorol yn ddiogel ar yr adeg hon oherwydd y sefyllfa bresennol o ran covid-19 yn gadael defnyddwyr gwasanaethau a'u teuluoedd heb gyfleoedd a oedd yn bwysig iddynt. Felly, rydym yn cysylltu â hwy i drafod y posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau eraill y gellid eu darparu yn ddiogel o dan yr amgylchiadau presennol yn seiliedig ar eu hanghenion a'u dewisiadau unigol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu