SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llifogydd yn taro Ystradgynlais

Image of flood

19 Awst 2020

Image of flood Mae staff Cyngor Sir Powys a thrigolion wedi cael eu canmol wrth ymateb i'r llifogydd a'r difrod a achoswyd gan law trwm yn Ystradgynlais.

Llifodd dŵr storm a thunelli o rwbel trwy gymunedau yn y dref nos Lun, gan effeithio'n ddrwg ar Abercraf a Chwmtwrch Isaf, wedi i stormydd o daranau ddod â glaw trwm i'r ardal.

Ar ôl ymweld â'r dref, roedd yr Aelod Cabinet ar faterion Cynllunio at Argyfwng, y Cynghorydd James Evans am ganmol staff am eu gwaith caled yn diogelu eiddo a bwrw ati gyda'r gwaith glanhau, gan weithio ochr yn ochr â thrigolion lleol, contractwyr a'r gwasanaethau brys.

"Roedd staff Powys wrth law'n gyflym i geisio mynd i'r afael â'r difrod a achoswyd gan fflach lifogydd a'r miloedd o dunelli o rwbel ddaeth i lawr o'r bryniau.    Bu staff gwasanaethau priffyrdd, gofal cymdeithasol a thai'n gweithio ochr yn ochr â'r gwasanaethau brys yn helpu trigolion ac yn ceisio lleihau effaith y difrod.

"Unwaith eto, roedd ymateb ein staff yn rhagorol.  Roedd un aelod staff wedi dychwelyd i'r gwaith fel arfer bore 'ma i helpu gyda'r gwaith er i lifogydd effeithio ar eu cartref nhw. 

"Rydym yn canolbwyntio nawr ar y gwaith glanhau ond bydd yn cymryd amser gan fod miloedd o dunelli o rwbel i'w clirio o'r ffyrdd a'r llwybrau.  Rydym wedi ail-gartrefu rhai trigolion a byddwn yn trefnu offer i geisio sychu tai.

"Mae ymateb y gymuned i'r llifogydd wedi bod yn anhygoel.  Rydym am ddiolch i drigolion, ffermwyr lleol a chontractwyr am eu hymdrechion a'u dygnwch," ychwanegodd.

Efallai y bydd preswylwyr Powys sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd yn gallu cael help trwy gynlluniau Treth Cyngor a Chyfradd Busnes a chefnogaeth Llywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes angen cymorth ariannol arnoch, ffoniwch 01597 827262.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu