SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn cefnogi staff i astudio ar gyfer gradd mewn Gwaith Cymdeithasol

Image of student wearing a mortarboard on graduation

Awst 19, 2020

Image of student wearing a mortarboard on graduation  Mae dwsin o staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio i Gyngor Sir Powys wedi derbyn cefnogaeth i astudio ar gyfer gradd y Brifysgol Agored fel rhan o waith y Cyngor i ddatblygu ei weithlu.

Bydd y gweithwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes gofal cymdeithasol ledled y Sir yn derbyn cymorth i astudio ar gyfer Gradd BA (Anrh) mewn Gwaith Cymdeithasol dros y blynyddoedd nesaf.  Ar ôl cymhwyso, byddant yn gymwys i ymgeisio am swyddi Gweithwyr Cymdeithasol.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Meddai: "Mae Cyngor Sir Powys yn gwybod mai ei adnodd pwysicaf yw ei staff ac rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i fuddsoddi yn ein staff i'w galluogi i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.  Mae'r buddsoddiad hwn yn dangos y gall gyrfa yn y maes gofal ym Mhowys arwain at gyfleoedd eang."

Adleisiwyd ei barn gan y Cynghorydd Rachel Powell, sy'n Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Blant a Theuluoedd. Dywedodd: "Rwy'n hynod o falch y gallwn gefnogi ein staff i gyflawni eu nodau personol i wneud  gradd mewn gwaith cymdeithasol.  Mae cael staff gofal cymdeithasol sydd eisoes wedi ennill profiad ac sydd wedi cael cipolwg gwerthfawr i ofal cymdeithasol ac sy'n deall diwylliannau Powys fel Sir, yn fantais ychwanegol. Mae hyn, wrth gwrs, yn newyddion gwych i Bowys fel awdurdod.

"Hoffwn ddymuno'n dda i bob un ohonynt yn eu hastudiaethau ac rwy'n siŵr y bydd y garfan hon yn annog llawer mwy o staff i ystyried ac i ddilyn cwrs i gymhwyso i fod yn weithwyr cymdeithasol yn y dyfodol," ychwanegodd y Cyngh. Powell.

Un aelod o staff sydd wedi cyrraedd swydd uwch reoli ar ôl astudio ar gyfer gradd y Brifysgol Agored o dan y cynllun yw Rachel Williams, Uwch Reolwr y cyngor - Iechyd Meddwl ac Anableddau.

Dywedodd: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Gyngor Sir Powys. Roedd gen i ddau blentyn yn eu harddegau mewn prifysgol ar y pryd ac nid oedd yn ymarferol i mi gymryd seibiant gyrfa i astudio ond rhoddodd Powys y cyfle hwn i mi.  Roedd yn waith caled cydbwyso gwaith, teulu ac ymrwymiadau astudio ond roedd ennill y radd yn help mawr i mi yn fy ngyrfa. "

Y flwyddyn nesaf, bydd staff yn cael eu gwahodd i wneud cais i astudio ar gyfer y cwrs gradd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu