SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Busnesau'n cael eu hannog i gynnal mesurau diogelwch ac i gofnodi gwybodaeth am gwsmeriaid

Image of a person in a cafe keeping a record

21 Awst 2020

Image of a person in a cafe keeping a recordWrth i fusnesau ailagor eu drysau, mae lleoliadau lletygarwch a mannau eraill ledled Powys sy'n risg uchel yn cael eu hatgoffa i gydymffurfio i gadw pellter cymdeithasol ac i gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ledaenu'r coronafeirws.

Mae cyfreithiau newydd bellach yn nodi bod yn rhaid i fusnesau sy'n gweithredu mewn sectorau lle mae risg uwch o ledaenu coronafeirws i ofyn am fanylion cyswllt eu cwsmeriaid at ddibenion olrhain cysylltiadau a fydd yn helpu i atal lledaeniad y feirws. Bydd y lleoliadau'n cynnwys tafarndai, bwytai a siopau trin gwallt,. 

Disgwylir i rai busnesau gofnodi enw llawn, rhif ffôn a dyddiad ac amser yr ymweliad gan gwsmer ac i gadw'r wybodaeth hon yn ddiogel am 21 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau'r Economi, Tai a Rheoleiddio: "Mae'n wych gweld cynifer o fusnesau'n ailgychwyn ac yn ailagor eto, ond mae'n rhaid i ni gadw diogelwch staff a chwsmeriaid wrth flaen ein meddyliau.

"Ar y cyfan mae busnesau Powys wedi gwneud ymdrech enfawr i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ac rwyf am ddiolch yn bersonol iddynt am eu cydweithrediad.

"Wedi dweud hynny, rydym yn derbyn adroddiadau am safleoedd sydd ddim yn cydymffurfio ac ni fydd y cyngor yn oedi i ddefnyddio ei bwerau gorfodi i gyhoeddi hysbysiadau gwella a chau os yw'r sefyllfa'n gofyn am hynny.

"Mae ein Tîm Safonau Masnach yn gweithio'n agos gyda'r Heddlu a sefydliadau partner eraill ar hyn o bryd ac yn monitro cydymffurfiaeth ym Mhowys yn ofalus.

"Mae safleoedd gorlawn yn risg enfawr i iechyd y cyhoedd ac mae hyn yn gwbl annerbyniol.  Rydym yn annog busnesau i fod yn wyliadwrus, i gadw pellter cymdeithasol, ac i gofnodi manylion cwsmeriaid fel y gallwn symud ymlaen a goresgyn y feirws hwn.

"Mae'r cyngor yma i helpu, felly os oes angen cymorth ar fusnesau neu os nad ydynt yn siŵr pa ganllawiau sy'n berthnasol iddynt, mae croeso iddynt fwrw golwg ar y wefan a chysylltu â ni."

I gael help a chyngor ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/9550/Busnesaun-cael-eu-hannog-i-gynnal-mesurau-diogelwch-ac-i-gofnodi-gwybodaeth-am-gwsmeriaid

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu