SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dewch i ni barhau i gefnogi ein staff gofal - cyngor

Council logo

Awst 24, 2020

Council logo  Mae cyngor sir wedi galw am gefnogaeth barhaus i'w breswylwyr sy'n gweithio yn y sector gofal ymhlith adroddiadau o bobl yn 'troi eu cefnau' arnynt oherwydd pryderon am Covid-19.  Mae'r cyngor am atgoffa rhai aelodau o'r cyhoedd mai dyma'r union rhai yr oedd pobl yn clapio iddynt ar ddechrau'r pandemig, yn ogystal â staff y GIG.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn adroddiadau anecdotaidd siomedig bod rhai pobl yn sir yn atal eu plant rhag chwarae gyda phlant staff gofal a bod siop hefyd yn gwrthod mynediad i staff gofal.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Rydym i gyd yn gwerthfawrogi'r gwaith gwych y mae ein gofalwyr wedi'u gwneud yn ystod argyfwng COVID 19 felly roedd yn bryder mawr clywed bod rhai ohonynt wedi bod yn wynebu anawsterau yn eu cymunedau eu hunain.

"Mae ein gofalwyr yn haeddu ein cefnogaeth ym mhob ffordd.  Mae troi cefn arnyn nhw neu eu teuluoedd yn angharedig ac yn ddiangen:  yr unig beth sydd angen ei gwneud i gadw'n ddiogel yw dilyn y rheolau hawdd eu deall o ran cadw pellter cymdeithasol, gwisgo mwgwd a golchi dwylo."

Esboniodd fod holl staff cartrefi gofal y sir yn cael cynnig profion bob pythefnos am Covid-19 ac fe'u hatgoffir i ddilyn y canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch offer diogelu, golchi dwylo a, lle y bo'n bosibl, mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Mae eu canllawiau i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gael yn https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-healthcare-workers-in-wales/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu