Hediad Olaf Icarws

Image of Icarus figure

25 Awst 2020

Image of Icarus figure Ar ôl pum mlynedd ar hugain dan ofal Cyngor Sir Powys yn Y Trallwng, mae cerflun hanesyddol o Icarws yn mynd adref i Blas Tre'r-llai o'r diwedd.

Rhoddwyd y cerflun Gradd II rhestredig dan warchodaeth y cyngor sir yng nghanol y nawdegau. Roedd hyn yn dilyn achos llys ynglŷn â'i symud heb awdurdod a'r bwriad i'w werthu gan berchnogion Plas Tre'r-llai bryd hynny.

Bu'n hel llwch mewn stordy yn swyddfeydd Neuadd Maldwyn y cyngor am flynyddoedd cyn cael ei roi ar blinth pren cadarn. Fe'i harddangoswyd yng nghyntedd yr adeilad wrth y fynedfa i'r siambr.

Gyda swyddfeydd y cyngor ar fin cau a'r adeilad yn cael ei drosglwyddo i Gymdeithas Tai Clwyd o bosib, cytunwyd i symud Icarws yn ôl i'w gartref blaenorol.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Nid oedd Icarws ond yn Neuadd y Sir i'w gadw'n ddiogel ac ni fuodd yn eiddo i'r cyngor sir erioed. Rydym yn hynod o falch ei fod yn mynd adref ac y bydd yn cymryd ei le iawn ym Mhwll y Sarff ym Mhlas Tre'r-llai.

"Byddwn yn cydweithio â Pherchennog presennol Plas Tre'r-llai i sicrhau bod Icarws yn cael ei drosglwyddo adref yn ddiogel i hawlio safle blaenllaw gyda ni."

Dywedodd Perchennog Plas Tre'r-llai, Richard Dacjzack: "Bydd hi'n wych gweld Icarws yn dod yn ei ôl i Blasty Tre'r-llai a chymryd ei le cyfiawn ar blinth yn llyn y sarff. Mae gennym luniau gwreiddiol o Country Life yn y 1920au sy'n dangos Icarws yn hawlio'r sylw yn y llyn ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i'w weld unwaith yn rhagor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu