SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hediad Olaf Icarws

Image of Icarus figure

25 Awst 2020

Image of Icarus figure Ar ôl pum mlynedd ar hugain dan ofal Cyngor Sir Powys yn Y Trallwng, mae cerflun hanesyddol o Icarws yn mynd adref i Blas Tre'r-llai o'r diwedd.

Rhoddwyd y cerflun Gradd II rhestredig dan warchodaeth y cyngor sir yng nghanol y nawdegau. Roedd hyn yn dilyn achos llys ynglŷn â'i symud heb awdurdod a'r bwriad i'w werthu gan berchnogion Plas Tre'r-llai bryd hynny.

Bu'n hel llwch mewn stordy yn swyddfeydd Neuadd Maldwyn y cyngor am flynyddoedd cyn cael ei roi ar blinth pren cadarn. Fe'i harddangoswyd yng nghyntedd yr adeilad wrth y fynedfa i'r siambr.

Gyda swyddfeydd y cyngor ar fin cau a'r adeilad yn cael ei drosglwyddo i Gymdeithas Tai Clwyd o bosib, cytunwyd i symud Icarws yn ôl i'w gartref blaenorol.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Nid oedd Icarws ond yn Neuadd y Sir i'w gadw'n ddiogel ac ni fuodd yn eiddo i'r cyngor sir erioed. Rydym yn hynod o falch ei fod yn mynd adref ac y bydd yn cymryd ei le iawn ym Mhwll y Sarff ym Mhlas Tre'r-llai.

"Byddwn yn cydweithio â Pherchennog presennol Plas Tre'r-llai i sicrhau bod Icarws yn cael ei drosglwyddo adref yn ddiogel i hawlio safle blaenllaw gyda ni."

Dywedodd Perchennog Plas Tre'r-llai, Richard Dacjzack: "Bydd hi'n wych gweld Icarws yn dod yn ei ôl i Blasty Tre'r-llai a chymryd ei le cyfiawn ar blinth yn llyn y sarff. Mae gennym luniau gwreiddiol o Country Life yn y 1920au sy'n dangos Icarws yn hawlio'r sylw yn y llyn ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i'w weld unwaith yn rhagor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu