SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dwy ysgol newydd i agor

Image of school children running

26 Awst 2020

Image of school children runningBydd dwy ysgol newydd yn agor eu drysau am y tro cyntaf wythnos nesaf, yn arwydd o gyfnod newydd i addysg yn rhannau o Ogledd Powys, dywedodd y cyngor sir.

Ysgol Llanfyllin ac Ysgol Cwm Banwy yw'r ysgolion diweddaraf i'w sefydlu gan Gyngor Sir Powys.

Ysgol Llanfyllin yw ail ysgol pob oed y sir ac mae'n cael ei sefydlu yn dilyn uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin.  Bydd yn darparu addysg Gymraeg a Saesneg i ddisgyblion 4 - 18 oed ar safleoedd yr ysgolion cynradd ac uwchradd.

Ysgol Cwm Banwy yw'r Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Gymraeg newydd a sefydlwyd ar ôl uno Ysgol Gynradd Gymunedol Banw ac Ysgol Sefydledig yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl.  Bydd yr ysgol newydd ar safle Ysgol Gynradd Gymunedol Banw yn Llangadfan.

Daw sefydlu'r ysgolion newydd hyn ar adeg gyffrous i'r cyngor wrth iddo ddechrau gwireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol deng mlynedd i wella'r ddarpariaeth addysg a'r hawl i hynny ar gyfer dysgwyr y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dyma gyfnod cyffrous i lywodraethwyr, staff, rhieni a disgyblion Ysgol Llanfyllin ac Ysgol Cwm Banwy, ac rwy'n dymuno'n dda iddynt ar ddechrau'r cyfnod newydd hwn.

"Rydym wedi ymrwymo i wella'r ddarpariaeth addysg a'r hawl i hynny ar gyfer pob un o bobl ifanc Powys trwy gyflwyno ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Mae sefydlu Ysgol Llanfyllin yn garreg filltir bwysig wrth wireddu ein strategaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag arweinwyr y ddwy ysgol wrth i ni fwrw ati i wella'r profiadau dysgu i bobl ifanc yr ardaloedd hyn."

Am ragor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu