SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Apêl am wybodaeth yn dilyn darganfod celanedd anifeiliaid wedi'u tipio

Sheep in the countryside

28 Awst 2020

Sheep in the countryside Mae'r Cyngor yn cadarnhau bod sawl pentwr o gelanedd anifeiliaid wedi'u tipio yng Ngogledd y sir.

Daethpwyd o hyd i esgyrn defaid ar 24 Awst ger y fynedfa i goetir anghysbell ger Cefn Coch, y Trallwng, a chredir iddynt fod yno ryw dri i bedwar diwrnod.

Mae Tîm Safonau Masnach y cyngor yn archwilio'r digwyddiad ac yn apelio am wybodaeth. Maent yn atgoffa'r gymuned amaethyddol i waredu stoc drig yn y ffordd briodol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rwy'n siomedig iawn clywed am y digwyddiad diweddaraf hwn. Mae gwaredu celanedd anifeiliaid yn y modd yma yn anghyfreithlon ac yn bygwth iechyd anifeiliaid a phobl fel ei gilydd.

"Mae'r gyfraith ar waith am reswm da - i reoli lledaeniad clefydau i anifeiliaid eraill ac i amddiffyn y gadwn fwyd i bobl.

"Ni fu unrhyw lacio ar y rheoliadau cyfredol yn ystod Covid19 a'r un yw ein cyngor i'r gymuend ffermio. Dylech waredu stoc drig yn briodol ac yn gyfrifol bob amser.

"Rydym yn rhoi sylw difrifol i hyn oherwydd y risgiau i iechyd. Rydyn yn ymchwilio i'r mater a byddwn yn cymryd y camau gweithredu priodol."

Atgoffwn ffermwyr ei bod yn ofyniad o dan Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014 bod pob celain yn cael ei gasglu, ei gludo o'r fan ac yn ei waredu mewn modd sydd wedi'i gymeradwyo.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynghylch y digwyddiad penodol yma, dylai gysylltu â'r adran Safonau Masnach ar 01874 623420 neu anfon e-bost at trading.standards@powys.gov.uk

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y rheoliad trwy ymweld ag adran cyngor busnes Safonau Masnach a chlicio ar Cyngor ar Iechyd Anifeiliaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu