SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Archebu a Chasglu Llyfrau'r Llyfrgell yn llwyddiant mawr!

Powys Library Order and Collect

01 Medi 2020

Powys Library Order and Collect Mae cynllun Archebu a Chasglu Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys wedi bod yn llwyddiant mawr ers ei lansiad ym mis Mehefin.

Cafodd y gwasanaeth ei gyflwyno i alluogi preswylwyr Powys, o bob oedran, i fwynhau llyfrau llyfrgell o gysur eu cartrefi eu hunain yn ystod y pandemig Coronafeirws, gyda'r risg lleiaf o drosglwyddo Covid-19 yn y gymuned. 

Gall aelodau'r llyfrgell wneud cais am sach o lyfrau wedi'u dethol yn arbennig a bydd y staff yn pecynnu ac yn rhoi'r llyfrau mewn cwarantîn yn arbennig ar eu cyfer.  I'r rhai sy'n methu casglu'r llyfrau eu hunain, mae llu o wirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol yn cefnogi ac yn eu dosbarthu i garreg y drws.  Mae bron i 1,000 o ddarllenwyr brwd wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth newydd hwn hyd yma, ac maen nhw'n falch iawn o'u llyfrau! 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Plant, Hamdden a Diwylliant: "Mae'n wych gweld cymunedau a'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn cydweithio mor effeithiol i sicrhau fod pawb sydd am gael llyfrau llyfrgell newydd yn gallu eu cael nhw, mae darllen mor dda i'n hiechyd meddwl a lles. 

"Peidiwch ag anghofio y gall plant archebu sachau i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf a fydd yn helpu i loywi eu sgiliau darllen cyn i'r ysgol ddechrau".

Bellach, gellir casglu sach o lyfrau o ddewis eang o lyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol, gan gynnwys:

 • y Gaer (Llyfrgell Aberhonddu);
 • Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt;
 • Llyfrgell Crughywel;
 • Llyfrgell Y Gelli Gandryll,
 • Llyfrgell Tref-y-clawdd;
 • Siop Gymunedol Llanbadarn Fynydd;
 • Llyfrgell Llandrindod;
 • Llyfrgell Llanfair Caereinion;
 • Llyfrgell Llanfyllin;
 • Llyfrgell Llanidloes;
 • Llyfrgell Machynlleth;
 • Llyfrgell Y Drenewydd;
 • Llyfrgell Llanandras;
 • Yr Arches (Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch);
 • Llyfrgell Talgarth;
 • Y Lanfa (Llyfrgell Y Trallwng); a
 • Llyfrgell Ystradgynlais.

Gallwch ddychwelyd llyfrau sydd eisoes ar fenthyg pan fyddwch yn casglu detholiad newydd.

Dywedodd un aelod o'r llyfrgell: "Dydw i ddim yn gwybod pam fy mod wedi dewis llyfrau fy hunan, mae staff y llyfrgell yn gwneud hynny llawer yn well na mi! Dydych chi ddim yn cael llyfrau ry'ch chi wedi darllen yn ddiweddar chwaith, gan fod y cyfrifiadur yn dweud wrthyn nhw os ydych chi wedi cael y llyfr hwnnw o'r blaen. Mae hwn yn wasanaeth gwych, ac yn ddelfrydol ar gyfer y sefyllfa bresennol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy gysylltu â Llyfrgelloedd Powys ar 01597 827460, library@powys.gov.uk neu ewch I https://cy.powys.gov.uk/archebuachasglullyfrau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu