HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Stormydd pellach yn gwaethygu strwythurau wedi'u difrodi gan lifogydd

Image of hole in road

02 Medi 2020

Image of hole in road Mae gwaith brys i atgyweirio difrod a achoswyd gan fflachlifoedd ar ffordd yng nghanolbarth Powys wedi dwysau oherwydd tywydd gwael parhaus yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd amryw o strwythurau ar y B4355 rhwng Dutlas a Llwyni eu difrodi fis diwethaf (Awst) gan fflachlifoedd ac mae eu cyflwr wedi cadw i ddirywio wrth i lefelau dŵr parhau'n uwch na'r disgwyl oherwydd y tywydd gwael parhaus.

Bydd gwaith dros dro yn galluogi'r ffordd i ailagor ddydd Iau, 3 Medi am gyfnod cyfyngedig yn unig, bydd angen ei chau eto ddydd Sadwrn, 12 Medi am tua phedair wythnos, er mwyn gwneud y gwaith atgyweirio parhaol cyn bod rhagor o ddifrod yn digwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd: "Rydym yn parhau â'n hymdrechion i atgyweirio'r strwythurau cyn gynted â phosibl, ond mae hyn yn golygu y bydd angen cau ffyrdd ymhellach i wneud y gwaith atgyweirio mor ddiogel a chyflym ag sy'n bosibl.

"Bydd trefniadau ar gyfer y gwasanaeth bws ysgol ar waith yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau fel nad oes ormod o darfu.

"Yn y sefyllfaoedd hyn, diogelwch y cyhoedd a'r gweithlu sy'n dod yn gyntaf ac sydd fwyaf blaenllaw yn ein meddyliau.  Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad parhaus. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y bydd cau'r ffyrdd hyn yn ei achosi."

Bwriedir cau'r ffordd eto yn ystod hanner tymor mis Hydref i wneud y gwaith ar gylfat Gwern y Gaufron ond bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei roi maes o law. Atgoffir preswylwyr i beidio ag anwybyddu arwyddion cau ffyrdd ac arwyddion diogelwch, ac i gynllunio eu teithiau ymlaen llaw ac i ddilyn yr arwyddion ar gyfer y gwyriadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu