SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Stormydd pellach yn gwaethygu strwythurau wedi'u difrodi gan lifogydd

Image of hole in road

02 Medi 2020

Image of hole in road Mae gwaith brys i atgyweirio difrod a achoswyd gan fflachlifoedd ar ffordd yng nghanolbarth Powys wedi dwysau oherwydd tywydd gwael parhaus yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd amryw o strwythurau ar y B4355 rhwng Dutlas a Llwyni eu difrodi fis diwethaf (Awst) gan fflachlifoedd ac mae eu cyflwr wedi cadw i ddirywio wrth i lefelau dŵr parhau'n uwch na'r disgwyl oherwydd y tywydd gwael parhaus.

Bydd gwaith dros dro yn galluogi'r ffordd i ailagor ddydd Iau, 3 Medi am gyfnod cyfyngedig yn unig, bydd angen ei chau eto ddydd Sadwrn, 12 Medi am tua phedair wythnos, er mwyn gwneud y gwaith atgyweirio parhaol cyn bod rhagor o ddifrod yn digwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd: "Rydym yn parhau â'n hymdrechion i atgyweirio'r strwythurau cyn gynted â phosibl, ond mae hyn yn golygu y bydd angen cau ffyrdd ymhellach i wneud y gwaith atgyweirio mor ddiogel a chyflym ag sy'n bosibl.

"Bydd trefniadau ar gyfer y gwasanaeth bws ysgol ar waith yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau fel nad oes ormod o darfu.

"Yn y sefyllfaoedd hyn, diogelwch y cyhoedd a'r gweithlu sy'n dod yn gyntaf ac sydd fwyaf blaenllaw yn ein meddyliau.  Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad parhaus. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y bydd cau'r ffyrdd hyn yn ei achosi."

Bwriedir cau'r ffordd eto yn ystod hanner tymor mis Hydref i wneud y gwaith ar gylfat Gwern y Gaufron ond bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei roi maes o law. Atgoffir preswylwyr i beidio ag anwybyddu arwyddion cau ffyrdd ac arwyddion diogelwch, ac i gynllunio eu teithiau ymlaen llaw ac i ddilyn yr arwyddion ar gyfer y gwyriadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu