SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Taliad £500 i weithwyr gofal

Ar 1 Mai 2020, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun sy'n cydnabod ac yn gwobrwyo gweithwyr gofal sydd wedi bod yn gweithio dros argyfwng COVID-19 gyda thâl arbennig o £500.

Mae'r cynllun wedi'i anelu at staff mewn cartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau gofal yn y cartref ac mae'n cynnwys Cynorthwywyr Personol.  Bydd unigolion yn gallu derbyn un taliad yn unig ac mae'n rhaid eu bod wedi'u cyflogi mewn swydd gymwys rhwng 15 Mawrth i 31 Mai.  Gallai hyn gynnwys y rheiny sydd erbyn hyn wedi gadael y swyddi cymwys hynny.

Gellir gweld manylion llawn y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru

Cyngor Sir Powys (CSP) fydd yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhai sydd wedi darparu gofal personol ym Mhowys rhwng 15 Mawrth a 31 Mai 2020.

Bydd Cyngor Sir Powys yn ysgrifennu at derbynnwyr taliadau uniongyrchol a chyflogwyr holl staff gofal cymwys y sir, a hwy fydd yn gyfrifol am enwi'r staff sy'n gymwys i dderbyn y tâl ac am roi gwybod i'w staff am sut i hawlio o'r cynllun.  Bydd y cyflogwr yn dosbarthu ffurflenni hawlio i'w llenwi a'u cyflwyno gan y gweithwyr.  Bydd y cyflogwr yn anfon y ffurflenni terfynol i Gyngor Sir Powys.  Os ydych chi'n credu y gallwch chi ei hawlio, siaradwch â'ch cyflogwr. 

Os ydych yn ddarparwr gofal cymdeithasol ac nid ydych wedi derbyn unrhyw wybodaeth oddi wrthym am y cynllun, anfonwch e-bost at CareandWellbeing.Corp.Finance@powys.gov.uk

Bydd llythyron a ffurflenni hawlio yn cael eu hanfon at holl weithwyr gofal sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol gan y Cyngor a bydd taliad yn cael ei wneud i'w taliad misol gan yr adran dalu cyflogau.

Os ydych yn gynorthwyydd personol ac nid ydych wedi derbyn unrhyw wybodaeth gan eich cyflogwr taliad uniongyrchol am y cynllun, anfonwch e-bost at CareandWellbeing.Corp.Finance@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 18 Medi 2020 a bydd staff yn cael eu talu erbyn diwedd mis Hydref 2020.  Oni bai bod y gweithiwr yn gwneud cais i gael y taliadau wedi'u gwneud dros nifer o fisoedd.

Fe welwch ganllawiau llawn a ffurflenni hawlio isod er eich gwybodaeth yn unig. 

(Byddwn yn anfon copiau caled o'r ffurflenni i weithwyr gofal cymwys a gweithwyr gofal sy'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y Cyngor).

Gweithredu’r taliad o £500 i weithwyr gofal [223KB]

Gweithredu’r taliad o £500 i weithwyr gofal - Ffurflen hawlio'r gweithiwr [101KB]

Taliad £500 - Ffurflenni hawlio cyflogwr [25KB]

Cwestiynau cyffredin

Am restr lawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i dudalen gwe Llywodraeth Cymru ar Gynllun Taliadau Arbennig y Gweithlu Gofal Cymdeithasol (£500)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu