SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnal atgyweiriadau ar Bont Crughywel

Image of damage to Crickhowell Bridge

3 Medi 2020

Image of damage to Crickhowell Bridge Mae atgyweiriadau parhaol yn cael eu cynnal ar bont yng Nghrughywel a ddifrodwyd mewn stormydd, gyda'r bwriad i gau'r bont yn ystod y nosweithiau ar gyfer yr wythnos nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys yn goruchwylio'r gwaith atgyweirio ar Bont Crughywel, a ddifrodwyd gan y llifogydd yn ystod Storm Denis yn gynharach eleni. Cynhelir y gwaith gan Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd.

Mae'r gwaith i'w gwblhau erbyn dechrau mis Hydref. Bydd y bont ar agor i gerbydau yn ystod y gwaith atgyweirio gyda threfniadau rheoli traffig yn cael eu cynnal.

Fodd bynnag, bydd trefniadau cau'r bont yn ystod y nos ar waith rhwng 19:00 a 06:00 am bum noson, gan ddechrau ar ddydd Llun 7 Medi. Bydd hyn yn caniatáu i'r contractwyr ailadeiladu'r rhan a ddifrodwyd yn ddiogel. Bydd gwyriad lleol ar waith ar gyfer y cyfnod cau yn ystod y nos.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Mae'r gwaith atgyweirio parhaol yma yn hanfodol i adfer a diogelu Pont Crughywel yn dilyn difrod arwyddocaol a achoswyd gan y llifogydd yn gynharach eleni.

"Bydd y bont yn agor i draffig tra bydd yr atgyweiriadau'n cael eu cynnal, ond bydd y cyfnod cau am bum noson sy'n dechrau ddydd Llun, yn hanfodol i sicrhau diogelwch contractwyr tra'n lleihau'r aflonyddwch i'r rheini sy'n defnyddio'r bont yn ystod y dydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu