SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Neuadd y Farchnad Hanesyddol wedi'i Gwerthu

Image of Brecon Market Hall

4 Medi 2020

Image of Brecon Market HallMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod Neuadd y Farchnad Hanesyddol Aberhonddu wedi cael ei gwerthu.

Ar ôl derbyn datganiadau o ddiddordeb, penderfynodd y cyngor mai'r dewis oedd yn cael ei ffafrio oedd gwerthu'r eiddo a fyddai yn y pen draw yn gwella rheolaeth yr adeilad ac yn gwireddu ei botensial economaidd llawn er budd masnachwyr y farchnad, preswylwyr a'r gymuned ehangach.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Eiddo: "Mae Neuadd y Farchnad yn adeilad pwysig yn Aberhonddu ac mae ei defnydd yn y dyfodol yn bwysig iawn i fasnachwyr y farchnad a phreswylwyr.  Roedd yn anodd i'r cyngor sir i fuddsoddi yn ei dyfodol a chytunwyd y byddai gwerthu'r farchnad yn diogelu ei defnydd yn y dyfodol.

"Mae neuadd y farchnad yn ased pwysig ac rydym yn falch dros ben bod prynwr addas gyda hanes o lwyddiant wedi'i ganfod i fuddsoddi a gwella'r adeilad.  Dechreuodd y trafodaethau cryn amser yn ôl ond tarfwyd ar y rhain gan y pandemig COVID-19.

"Rydym yn falch bod y gwerthiant wedi'i gwblhau a fydd yn arwain at y buddsoddiad angenrheidiol yn yr adeilad ac yn diogelu ased sydd mor bwysig i'r dref."

Y prynwr yw Sockett Properties Ltd, Henffordd.  Dywedodd y Cyfarwyddwr, Darren Sockett: "Rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'r masnachwyr presennol i wneud yr adeilad yn llwyddiant masnachol a chymunedol er budd y dref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu