SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gorffen gwaith trwsio ar gilffordd ym Mleddfa

Image of Bleddfa byway

17 Medi 2020

Image of Bleddfa byway Mae cilffordd yng nghanol Powys wedi cael ei thrwsio ar ôl i foch daear wneud difrod sylweddol, dywedodd Cyngor Sir Powys.

Gwnaed difrod sylweddol i BOAT BD1047 ym Mleddfa gyda nifer o dyllau mawr a dwfn yn ymddangos yn wyneb y ffordd gan wneud y ffordd yn beryglus i ddefnyddwyr. O ganlyniad, penderfynodd y cyngor llynedd i gau'r gilffordd er mwyn ei thrwsio, ond oherwydd tywydd drwg a chyfyngiadau ar y drwydded gwaith, dim ond nawr mae'r gwaith wedi'i orffen.

Achoswyd y tyllau yn y gilffordd gan nifer fawr o foch daear yn y llethr islaw. Wrth i'r nifer gynyddu, roedd rhai o'r twneli a'r siambrau wedi mynd yn agosach i'r wyneb. Wrth i gerbydau ddefnyddio'r ffordd, cwympodd sawl ardal gan achosi perygl i bawb oedd yn defnyddio'r ffordd gan fod nifer o'r tyllau hyn yn cuddio mewn porfa hir.

Gan weithio'n agos â'r contractwr lleol Mervyn Price Limited, aeth Tîm Mynediad i Gefn Gwlad a Hamdden y cyngor ati i drwsio'r wyneb dan drwydded gan Lywodraeth Cymru gan sicrhau diogelwch y moch daear islaw.

Er mwyn sicrhau bod y gwaith yn para a bod defnyddwyr a'r moch daear yn gallu cyd-fyw, mae rhan helaeth o'r llwybr wedi'i atgyfnerthu â rhwyll i atal y tir rhag syrthio eto yn y dyfodol.

Canlyniad y gwaith yw llwybr cerrig da sy'n golygu y bydd defnyddwyr yn gallu defnyddio'r llwybr unwaith eto rhwng Bleddfa a Fishpools gan osgoi rhan brysur o'r A488.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar Wasanaethau Cefn Gwlad: "Yn anffodus bu rhaid i ni gau'r llwybr am resymau diogelwch.

"Rwy wrth fy modd bod y gwaith wedi dod i ben a bod cilffordd Bleddfa ar agor unwaith eto i'r cyhoedd ei ddefnyddio."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu