SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi pecyn tendro Ysgol Gymraeg y Trallwng

Image of three children wearing hard hats in a classroom looking at building design papers

17 Medi 2020

Image of three children wearing hard hats in a classroom looking at building design papersMae'r cyngor sir wedi dweud bod y pecyn tendro i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yng ngogledd Powys bellach wedi'i gyhoeddi.

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am gontractwyr i adeiladu Ysgol Gymraeg y Trallwng, ysgol newydd ar gyfer 150 o ddisgyblion yn y Trallwng a sefydlwyd yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu.

Bydd y prosiect hwn yn un blaenllaw ar gyfer y cyngor, gan mai hon fydd yr ysgol Unfed ar Ganrif gyntaf i'w hadeiladu ym Mhowys, gan gyfuno'r hen a'r newydd yn ogystal â'r hanesyddol a'r modern.

Bydd y prosiect yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol a gymeradwywyd yn gynharach eleni (Ebrill).

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar hen safle Ysgol Maesydre gyda'r hen adeilad rhestredig Gradd II, sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Trallwng, yn cael ei hadnewyddu i ddarparu cyfleusterau blynyddoedd cynnar a chymunedol. Bydd estyniad newydd yn cael ei adeiladu i gynnwys neuadd ysgol a chanolfannau dosbarth newydd.

Yr adeilad hefyd fydd y prosiect hybrid Passivhaus cyntaf yn y DU.

Gohiriwyd y prosiect ar ôl i Dawnus Construction Ltd, y dyfarnwyd y contract adeiladu iddo, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae cyhoeddi'r pecyn tendro yn gam mawr ymlaen i'r prosiect adeilad ysgol hwn ar ôl i'r contractwr blaenorol fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

"Bydd ein cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng yn darparu ein dysgwyr gyda chyfleusterau'r Unfed Ganrif ar Hugain tra'n cadw a moderneiddio adeilad rhestredig Gradd II i'w ddefnyddio gan gymuned y Trallwng.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys ac mae adeilad newydd Ysgol Gymraeg y Trallwng yn dangos ein hymrwymiad i gyflawni'r strategaeth bwysig hon. Ar ôl ei gwblhau, bydd yn darparu amgylchedd dysgu a fydd yn galluogi dysgwyr a staff addysgu i ffynnu a chyrraedd eu potensial drwy gyfrwng y Gymraeg."

Disgwylir y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar ôl cwblhau prosiect Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Trallwng.

Mae'r prosiect adeiladu ysgolion yn cael ei ariannu gan Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru ac mae 50% ohono'n cael ei ariannu gan Gyngor Sir Powys.  Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu