SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Sir Powys yn galw ar bobl leol: Byddwch Wych a Chofiwch Ailgylchu

Image for Welsh recycling campaign

21 Medi 2020

Image for Welsh recycling campaignEr bod Cymru'n wlad fach rydym yn cystadlu â'r goreuon pan ddaw hi i ailgylchu. Ni yw'r trydydd gorau o ran ailgylchu yn y byd yn barod a bellach mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r mudiad Cymru gyfan i'n symud i'r lle cyntaf.

Mae ailgylchu wedi codi'n aruthrol ym Mhowys dros y degawd diwethaf. Bellach rydym yn ailgylchu 64% o'n gwastraff, o'i chymharu â dim ond 36.5 y cant yn 2010. Ond os ydym am i Gymru fod y wlad orau oll rhaid i ni wneud mwy fyth, fel mae Aelod y Cabinet ar faterion ailgylchu a gwastraff, y Cynghorydd Heulwen Hulme yn egluro:

"Bellach mae ailgylchu'n ailnatur ym Mhowys ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu pob wythnos. Rydym yn ailgylchu ein crwyn ffrwythau a llysiau, ein plisg wyau, ein bagiau te, a chrafion bwyd o'r plât yn ein cadis bwyd; rydym yn ailgylchu o bob twll a chornel yn y cartref ac yn ailgylchu'r pethau lletchwith yna megis erosolau.

"Dylen ni ymfalchïo yn ein hymdrechion ailgylchu, ond rhaid i ni ddal ati gyda'r gwaith da. Gadewch i ni barhau i ailgylchu popeth y gallwn ni yn y cartref a helpu i symud Cymru i rif un."

I ddysgu mwy am yr ailgylchwyr gwych ewch i https://walesrecycles.org.uk/cy ac edrychwch allan am yr hysbysebion ar y teledu, ar fysiau, byrddau poster a chyfryngau cymdeithasol ledled Cymru. Neu ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio'r hashnod #ailgylchwyrgwych.

Cyngor gwych ar sicrhau y bydd Cymru yn cyrraedd rhif un

  • Ailgylchu ein bwyd yw un o'r dulliau hawddaf o gynyddu faint rydym yn ei ailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd - waeth pa mor fach - yn eich cadi gwastraff i sicrhau y bydd yn cael ei gasglu bob wythnos
  • Nid dim ond yn y gegin mae ailgylchu - cofiwch ailgylchu mewn ystafelloedd eraill hefyd. Byddech chi'n synnu faint o wastraff yr ystafell ymolchi y gallwn ei ailgylchu megis poteli siampŵ a chyflyrydd gwallt gwag, sebon dwylo a gel cawod.
  • Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod y gallwn ailgylchu poteli dŵr, caniau, papur a cherdyn ond peidiwch ag anghofio y gallwch ailgylchu pethau mwy anghyffredin hefyd megis erosolau gwag. Os nad ydych yn siŵr ynghylch yr hyn y gallwch ei ailgylchu, a'r hyn na allwch chi, ewch i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu
  • Cofiwch wasgu caniau, potiau, tybiau a dysglau bwyd i greu mwy o le yn eich blwch. Cofiwch eu rinsio'n gyflym cyn eu hailgylchu hefyd - nid oes angen defnyddio dŵr tap, fe wnaiff golchiad sydyn yn y bowlen golchi llestri'r tro iawn
  • Bydd rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan os ydym am i Gymru gyrraedd rhif un. Mae hynny'n golygu rhoi'r gair ar led ar gyfryngau cymdeithasol trwy rannu'ch lluniau a'ch syniadau ailgylchu gan ddefnyddio hashnod #ailgylchwyrgwych

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu