SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Camau Bach Llanfaes a Covid-19

Image of Covid-19 medical vials

21 Medi 2020

Image of Covid-19 medical vialsMae'r cyngor sir wedi cadarnhau bod rhaid i leoliad y blynyddoedd cynnar yn ne Powys gau ar ôl i blentyn brofi'n bositif am Covid-19.

Mae Camau Bach Llanfaes yn Aberhonddu wedi cau ar ôl i'r awdurdodau ddweud wrth dri aelod o staff am hunanynysu ar ôl i blentyn brofi'n bositif. Mae 14 o blant eraill yn hunanynysu hefyd.

Bydd y lleoliad yn parhau i fod ynghau tan ddydd Gwener, 25 Medi.

Mae'r lleoliad wedi cael ei lanhau'n drylwyr drwyddi draw.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio gyda lleoliadau'r blynyddoedd cynnar yn y sir, a rhoddwyd gweithdrefnau yn eu lle rhag ofn bod plentyn neu aelod o staff yn profi'n bositif am Covid-19. Mae'r gweithdrefnau'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a bu'r cyngor yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr mewn gwasanaethau iechyd. 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Mae lleoliadau addysg wedi rhoi camau yn eu lle i leihau'r perygl o goronafeirws yn ymledu, ond mae'n parhau i fod yn fygythiad mawr i iechyd y cyhoedd.

"Mae'n bwysig ein bod yn parhau i aros yn wyliadwrus a chadw pellter cymdeithasol, a pharhau i olchi ein dwylo'n aml i atal lledaeniad y feirws cymaint ag y gallwn.

"Peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os ydyn nhw'n sâl neu os oes ganddyn nhw unrhyw dri o symptomau dynodedig COVID-19. Neu, os ydy'ch plentyn yn byw mewn cartref gyda rhywun sy'n dangos arwyddion neu sydd wedi profi'n bositif yn y 14 diwrnod diwethaf.

"Mae gan bob un ohonon ni ein rhan i'w chwarae er mwyn osgoi cynnydd sydyn yn y sir a'r posibilrwydd o ailgyflwyno mesurau cyfyngiadau symud."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu