SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Therapi Galwedigaethol yn cynnal sesiynau ymlacio ar-lein ar gyfer cydweithwyr yn y cyngor

Photo of occupational therapist Karen Pover

Medi 22, 2020

Photo of occupational therapist Karen Pover Mae therapyddion galwedigaethol sy'n gweithio i Gyngor Sir Powys wedi bod yn defnyddio dull newydd i helpu rheoli'r straen o weithio o bell yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae dosbarthiadau ymlacio ar-lein wedi cael eu trefnu gan Karen Pover sy'n Therapydd Galwedigaethol (ThG) ar gyfer ei chydweithwyr yng ngogledd y sir. Fel nifer o dimau eraill, mae'r tîm ThG wedi bod yn gweithio o gartref trwy gydol y pandemig, gan jyglo gofal plant a gofal am berthnasau sy'n agored i niwed yn aml gyda'u dyletswyddau gwaith.

Disgrifiwyd y sesiynau gan Karen sy'n hypnotherapydd cymwys hefyd: "Fy nod yw annog fy nghydweithwyr i dreulio 30 munud yn gwneud dim heblaw am ymlacio eu cyhyrau a'u meddyliau. Mae'n broses o ymlacio systematig, gan ganolbwyntio ar eu hanadlu a'u hannog i ryddhau eu tensiwn."

Roedd hi'n awyddus i bwysleisio'r ffaith nad hypnotherapi ar-lein yw'r hyn mae'n ei gynnig ond mae'n defnyddio rhai o'r technegau mae wedi'u dysgu i helpu pobl i ymlacio, megis gofyn iddynt ddychmygu eu hunain mewn sefyllfaoedd ymlaciol, er enghraifft gorwedd ar draeth.

"Rydym wedi bod yn gwneud hyn o bryd i'w gilydd ers mis Mawrth a dywedodd fy nghydweithwyr iddynt weld hyn yn ddefnyddiol iawn," dywedodd Karen. "Rwyf wedi gweld pobl yn cwympo i gysgu yn ystod y sesiynau hyn, felly rwyf yn sicrhau eu bod yn troi eu camerâu a'u meicroffonau yn ôl ymlaen ar ddiwedd y sesiwn bob tro er mwyn gorffen y sesiwn.

"Rydym yn trefnu'r sesiynau hyn ar gyfer diwedd y dydd bob tro, fel na fyddant wedi ymlacio gormod trwy'r sesiynau i weithio", chwarddodd Karen.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion gyda'r cyngor: "Mae staff y cyngor wedi ymateb yn wych i'r heriau niferus a gyflwynir gan y Coronafeirws, gan gynnwys gweithio o gartref. Gallaf lwyr argymhell y prosiect hwn sy'n gosod lles ein staff fel ein blaenoriaeth ac fe fyddaf yn sicr yn rhoi cynnig arno fy hunan!"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu