SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad ar gynlluniau ar gyfer Parc Busnes Abermiwl

Image of a speech bubble

23 Medi 2020

Image of a speech bubbleMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd yn ymgynghori ar gynlluniau i ddatblygu unedau ym Mharc Busnes Abermiwl o ddydd Llun 28 Medi. 

Bydd cyfnod ymgynghori cyn-cynllunio yn agor wrth i Gyngor Sir Powys ystyried datblygu Parc Busnes Abermiwl ger y Drenewydd.  Mae caniatad cynllunio amlinellol eisoes ar y safle ar gyfer chwe uned, ond newidiwyd y cynllun i greu mwy o unedau llai sy'n fwy addas ar gyfer anghenion yr economi lleol ac i helpu busnesau sy'n dechrau.

Cwblhawyd y gwaith adeiladu seilwaith sylfaenol sawl blwyddyn yn ôl ac mae'r gwaith o adeiladu Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys ar waith ar hyn o bryd.

"Mae'r cynllun arfaethedig ar gyfer nifer o unedau busnes bach yn rhoi'r cyfle i ni fuddsoddi ymhellach yn Abermiwl ac i hybu cyfraniadau economaidd ar raddfa fach." Esboniodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Eiddo.

"Mae'r safle wedi'I ddyrannu o fewn y cynllun datblygu ers nifer o flynyddoedd ac mae'r Cyngor Sir Powys yn awyddus i weld y prosiect hwn yn cael ei wireddu er budd yr economi lleol ac i ddarparu cymorth ar gyfer mentrau newydd.

"Cyngor Sir Powys sy'n berchen y safle a bydd yr unedau ar gael i'w rhentu gyda'r awdurdod lleol yn parhau i reoli'r safle ar ôl ei adeiladu."

Bydd yr ymgynghoriad cyn-cynllunio yn cau ddydd Llun 26 Hydref 2020 a bydd y dogfennau ymgynghori cyn-cynllunio ar gael i'w gweld yng Nghanolfan Cymunedol Abermiwl yn ystod eu horiau agor dros gyfnod yr ymgynghoriad o bedair wythnos.

Bydd y dogfennau ymgynghori hefyd ar gael i'w gweld ar-lein yn www.powys.gov.uk/abermulebusinesspark ynghyd â'r manylion o sut y gallwch gyflwyno sylwadau am y cynllun.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu