SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diolch am ailgylchu!

Image of the recycling crews

23 Medi 2020

Image of the recycling crews Yn ystod wythnos genedlaethol ailgylchu, roedden ni'n credu y byddai'n berthnasol dweud 'diolch yn fawr' i'n criwiau sy'n gweithio'n ddiflino ar y rheng flaen i'n helpu ni i fod yn ailgylchwyr gwych.

"P'un a ydyn nhw'n casglu ein gwastraff ailgylchu, yn sgubo'r strydoedd, yn codi sbwriel, yn gwacáu biniau neu'n gyrru'r cerbydau, maen nhw i gyd yn gyfrannu at gyfradd ailgylchu sylweddol ein sir, sef 64%," eglura'r Cyng Heulwen Hulme, aelod portffolio'r cabinet ar faterion gwastraff ac ailgylchu.

"Ond nid ein staff rheng flaen yn unig sydd teilyngu canmoliaeth. Ymdrech gan y tîm cyfan sy'n gyfrifol am gynyddu ein cyfradd ailgylchu o 27.5% mewn dim ond 10 mlynedd. Heb ymroddiad y mecanyddion, gweithwyr y fflyd, aseswyr diogelwch, timau cyllid, staff swyddfa ac yn y blaen, a phawb sy'n gweithio mor galed ag erioed yn y cefndir (neu gartref!), fydden ni ddim wedi gweld cystal canlyniad.

"Ac, wrth gwrs, allwn ni ddim anghofio trigolion Powys sydd hefyd yn haeddu'r diolch mwyaf am ailgylchu'n ddiwyd, hyd yn oed yn ystod y cyfnod anodd yma. Gyda mwy ohonom gartref, rydym wedi bod wrthi'n ailgylchu mwy nag erioed; yn gosod ein biniau allan yn brydlon ar ddiwrnod casglu, didoli ein holl wastraff bwyd a'n gwastraff ailgylchu, aros yn rhesi amyneddgar gern ein canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref. Ni fyddai'n bosibl i ni wneud hyn heboch chi, ac rydym yn wirioneddol yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth, felly diolch yn fawr!"

Er ei bod yn ail natur i lawer ohonom, mae hi bob amser yn beth da i barhau i ailgylchu mwy nag erioed. Cymru yw'r wlad orau ond dwy yn y byd am ailgylchu, ond trwy ymdrechu fel tîm, hoffem ni gyrraedd y brig! I ddysgu mwy, ewch i https://www.walesrecycles.org.uk/cy 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu