SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth cyflogaeth ar gael i drigolion Powys

Online mentoring

23 Medi 2020

Online mentoringMae cynllun mentora sy'n helpu pobl i gael gwaith ar gael i drigolion Powys.

Mae Cymunedau am Waith a Mwy (CfW+) yn rhaglen sy'n cael ei chyflenwi gan Gyngor Sir Powys a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnig cefnogaeth 1-1 i bobl ddatblygu sgiliau newydd a chael eu cyflogi.

Gall pobl dros 16 oed sydd naill ai'n ddi-waith neu mewn gwaith gyda chyflog isel ac sy'n awyddus i uwchsgilio gael mynediad i gymorth gan un o fentoriaid cymwysedig Powys.

Bydd y mentoriaid yn cynorthwyo unigolion i wella'u sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, cynyddu hyder, dod o hyd i leoliadau gwaith ac arian i dalu am gymwysterau.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion yn ymwneud â'r Economi: "Mae cryfhau'r economi leol a helpu pobl i gael gwaith yn parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig i'r cyngor, felly rydym yn falch gallu cyflenwi'r gwasanaeth mentora hwn gyda chefnogaeth arian Llywodraeth Cymru.

"Mae Coronafeirws wedi cael effaith ddinistriol ar ein economi dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn brwydro i gadw'u swyddi, sy'n golygu bod gwasanaeth cymorth fel hwn yn bwysicach fyth.

"Gall llawer o rwystrau atal pobl sy'n chwilio am waith, er enghraifft anghenion hyfforddiant a lefel isel o hyder, ond gall y rhaglen hon helpu gyda'r holl bethau hynny a llawer mwy.

"Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig pecyn cymorth sydd wedi'i lunio'n benodol at sefyllfa'r unigolyn. Os oes angen i bobl gael cymorth i ddod o hyd i waith, rwy'n eu hannog i fanteisio ar y cyfle gwych yma, a chysylltu â ni."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ar Facebook yn 'Communities for Work Powys' neu anfonwch e-bost at jobsupport@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu