SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynghorwyr a staff yn dod at ei gilydd ar gyfer Hydref Glân

Image of a group of litter pickers

24 Medi 2020

Image of a group of litter pickers Treuliodd ein gwirfoddolwyr parod oriau cynhyrchiol yn casglu sbwriel yn ddiogel yn Nhrehafren, Y Drenewydd fel rhan o ymgyrch Hydref Glân Cadw Cymru'n Daclus.

Yn cyd-fynd ag wythnos ailgylchu genedlaethol, bydd yr holl sbwriel a gasglwyd yn cael ei ddidoli yn y depo ac yn cael ei anfon i'w ailgylchu, lle'n bosibl.

"Mae'n drueni bod angen casglu sbwriel, dylai pobl fod yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain a ddim yn taflu sbwriel ar y strydoedd, llwybrau, parciau ac ymylon y ffyrdd." Meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff.

"Ond mae ein ffydd mewn dynoliaeth, a thrigolion Powys yn cael ei adfer pan ddaw unigolion at ei gilydd fel hyn i dreulio ychydig o oriau, gan gadw pellter cymdeithasol wrth gwrs. i helpu cymunedau a gwneud i'w cymdogaethau edrych yn lân ac yn daclus unwaith eto.

"Hoffwn ddiolch i'r holl wirfoddolwyr sy'n ymfalchïo yn eu hamgylchedd ac sydd wedi helpu, nid yn unig gydag ymgyrch Hydref Glân Cymru yr wythnos hon, ond drwy gydol y flwyddyn yn trefnu sesiynau casglu sbwriel ar draws y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu