SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Abaty Cwm-hir, edrychwch ar y bont newydd hon

New Bridge in Abbey Cwmhir

25 Medi 2020

New Bridge in Abbey Cwmhir Mae pont droed newydd wedi cael ei hadeiladu yng nghanolbarth Powys, yn hytrach na phont droed a ddifrodwyd yn helaeth oherwydd y stormydd yn gynharach eleni.

Roedd llwybr troed AC368 ger Abaty Cwm-hir wedi bod ar gau am bron chwe mis wedi cyfres o stormydd a llifogydd a ddifrododd y bont droed ar hyd y llwybr. 

Mae'r cyngor wedi gweithio'n agos gyda chontractwr lleol, R.F.Price, a gynhaliodd yr atgyweiriadau hanfodol ar y safle. Mae nhw wedi codi pont alwminiwm newydd a dwy giat i gerddwyr, er mwyn caniatáu mynediad diogel a hawdd i'r cyhoedd ar draws y llwybr hwn.

Roedd y bont newydd wedi pasio ei harchwiliad yn gynharach y mis hwn (mis Medi) ac mae'r llwybr troed wedi ailagor erbyn hyn.

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cefn Gwlad: "Roedd y tywydd a wynebwyd ar ddechrau'r flwyddyn hon wedi taro'r sir yn galed, gan arwain at orfod gwneud llawer o atgyweiriadau ar amrywiol ardaloedd o'n cefn gwlad prydferth.

"Mae'n ofnadwy gweld y difrod a achoswyd i'r bont hon gan y stormydd, ond rwyf yn ddiolchgar am y gwaith anhygoel mae'r tîm wedi'i wneud i sicrhau fod ardal arall ar agor unwaith eto i'w defnyddio gan y cyhoedd.

"Mae llwybrau cyhoeddus ar gael yn lleol sy'n arbennig o bwysig ac ni ddylid eu diystyru. Gall ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rhan allweddol wrth gynnal iechyd a lles pobl Powys.

"Mae cefn gwlad mor brydferth a ffyniannus gan Bowys ac fe fyddai'n drueni petai ein trigolion methu cael mynediad ato."

Mae'r atgyweiriadau wedi arwain at gerddwyr yn gallu mwynhau'r rhan hon o'r llwybr cymunedol erbyn hyn, sy'n mynd â chi ar gylchdaith pum milltir o Abaty Cwm-hir ymlaen at Fryniau Llywy a Chamlo.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu